Läkare hävdar: Droger kan revolutionera psykvården men lagstiftningen sätter käppar i hjulen

Läkaren Antti Hupli vill inte skapa alltför optimistiska förväntningar, men det finns forskningsrön som tyder på att psykedelier har en verklig potential att förbättra livskvaliteten hos de patienter som mår allra sämst och som inte reagerar på traditionella vårdmetoder. Bild: Cata Portin

Användningen av psykedelier, det vill säga hallucinogena droger, i vården är ett eldfängt ämne. Läkaren Antti Hupli hör till skeptikerna som bytt sida och som i dag anser att psykedelier, rätt använda, kan förbättra livskvaliteten för patienter med svår depression och kroniskt posttraumatiskt stressyndrom.

Varje år drabbas uppskattningsvis 5–7 procent av finländare av depression och ungefär en procent av posttraumatiskt stressyndrom. De flesta får en kombination av antidepressiva läkemedel och psykosoci...