Läkarbesöken minskat med upp till hälften

Att skjuta upp ett läkarbesök belastar inte bara systemet utan kan också vara skadligt för hälsan. Bild: Ari Sundberg/SPT

Lindriga symtom kan snabbt bli allvarliga, säger Läkarförbundet som är oroligt över uppskjutna besök.

Uteblivna läkarbesök, avbokade tider och uppskjutna undersökningar – läkarna är oroliga över den trend som blivit allt tydligare under coronaepidemin. Enligt Läkarförbundet har coronakrisen lett till att läkarbesöken minskat med upp till hälften.

100 000 uteblivna besök i veckan syns speciellt på specialistmottagningarna, såväl privat som kommunalt.

Nu oroar sig Läkarförbundet över att de uppskjutna läkarbesöken kommer att hopa sig i ett senare skede. Följden kan bli en våg av klienter, överbelastade bokningssystem och en stor arbetsbörda för läkarna.

Att skjuta upp ett besök belastar inte bara systemet utan kan också vara skadligt för hälsan. Förbundet poängterar också att risken att dö på grund av coronan är mindre än i många andra sjukdomar.

– Symtom som verkar oskyldiga kan i vissa fall snabbt utvecklas till farliga, till och med livshotande sjukdomar om de förbises, säger Tuula Rajaniemi, ordförande för Läkarförbundet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning