Lagutkast om nationellt D-visum på remiss – ska effektivera arbetsrelaterad invandring

Lagberedningen om ett nationellt D-visum är indelat i två steg. I den första fasen handlar reformen om att underlätta inresa för högutbildad arbetskraft, som experter och företagare i startfasen. Bild: Pixabay

D-visumet ska påskynda inreseprocessen för experter och uppstartsföretag som vill komma till Finland.

Utrikesministeriet har sänt ett lagförslag om ändring av utlänningslagen på remiss. Förslaget handlar om att införa ett nationellt D-visum i Finland, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Syftet med visumet är att effektivera den arbetsrelaterade invandringen och påskynda inreseprocessen för experter och företagare i startfasen som vill komma till Finland.

D-visumet grundar sig på Schengenkonventionen, men villkoren för beviljande kan utfärdas nationellt. Med visumet får man vistas i det land som utfärdat visumet i högst ett år. Det ger också rätt att vistas i Schengenområdet i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Tanken är att propositionen ska lämnas till riksdagen under våren och att lagen träder i kraft i höst. I en andra fas ska andra möjliga målgrupper för D-visumet bedömas.

Enligt Utrikesministeriet används ett nationellt D-visum i alla andra Schengenländer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning