Lågt grundvatten och vattenstånd i landets västra och mellersta delar

Bild: Lehtikuva/Eija Kontio

Den varma och torra sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, uppger Finlands miljöcentral i sin senaste hydrologiska översikt.

På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10-60 centimeter lägre än normalt. På vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten.

Underskottet i markfuktigheten efter den varma och torra sommaren syns i grundvattenytan, men eventuella regn under hösten avgör hur lågt ytan ännu sjunker.

– Särskilt i landets sydvästra delar kan grundvattnet sjunka under den rekordnivå som uppmättes 2003, ifall den regnfattiga perioden fortsätter. Det är viktigt att grundvattenreserverna fylls på före vintern, säger hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande.

Vattenståndet i sjöarna i västra och mellersta Finland är också lägre än vanligt. Prognosen för Saimen och Pielisjärvi visar att vattenståndet fortsätter att sjunka under hösten.

Vattenståndet i till exempel Kallavesi är 10 centimeter lägre än normalt, vilket kan trassla till fartygstrafiken. I Päijänne förväntas vattenståndet sjunka ytterligare 15-25 centimeter i september ifall det torra vädret fortsätter, uppger Finlands miljöcentral.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning