Lågt elpris syns inte på räkningen

Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Marknadspriset på el sjönk markant i fjol jämfört med 2019. Men konsumenternas elräkningar låg i nivå med 2019, främst på grund av höjda överföringspriser.

De som bundit sitt elpris till priserna på elbörsen var stora vinnare i fjol. Marknadspriset i Finland var omkring två tredjedelar av priset 2019, medelpriset låg i fjol kring 30 euro per megawattimme, mot över 44 euro året innan. God tillgång till vattenkraft och en stor produktion med vindkraft är de främsta skälen till att priserna sjönk. Dessutom medverkade en mild vinter till att efterfrågan på el sjönk.

– Vindkraften producerade i fjol för första gången kring en tiondedel av energin i Finland, säger Simo Nurmi, generaldirektör på Energimyndigheten.

Den elräkning hushållen får består ändå bara till en tredjedel av priset på den egentliga elenergin. En tredjedel utgörs av priset på överföring och den tredje tredjedelen är skatter. Därför märktes det låga marknadspriset inte i slutsumman på räkningen.

Läs också: Regeringen vill minska elräkningen – elöverföringen ska bli billigare

Energimyndigheten, som presenterade fjolårets elmarknadsstatistik på torsdagen, konstaterar att det lönar sig att konkurrensutsätta elbolagen. Hushåll som gjorde det kunde i fjol få ner sitt pris på elenergi rejält. Omkring 14 procent av hushållen konkurrensutsatte elleverantörerna i fjol. I siffran syns inte hushåll som konkurrensutsatt leverantörerna men valde att inte byta.

Elöverföringsbolagen har enligt Nurmi fått ta emot en hel del obefogad kritik för att höja sina avgifter oskäligt. I fjol höjde bara 17 av totalt 77 överföringsbolag sina priser, medan några, bland dem Sibbo och Kervo, till och med sänkte priset.

Någon risk för elbrist finns det enligt Nurmi inte i Finland, inte ens riktigt kalla vinterdagar.

– Vi kan importera både från Sverige och från Ryssland när den egna produktionen inte räcker till. På sikt är det ändå bra att förstärka möjligheterna till import från och export till Sverige, säger Nurmi.

Det nya lagförslag som lagts fram för att dämpa prishöjningarna på elöverföring vill Energimyndigheten inte kommentera i det här läget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning