Lagstiftningen om frigivning av särskilt farliga våldsbrottslingar ska ses över

En arbetsgrupp tillsatt av Justitieministeriet ska ompröva lagstiftningen om frigivningen av livstidsfångar och särskilt farliga våldsbrottslingar. Bild: Christa Lundström/SPT

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över frigivningsförfarandena som gäller för våldsbrottslingar och livstidsfångar.

En arbetsgrupp med uppgift att se över lagstiftningen och praxis när det gäller frigivning av livstidsfångar och särskilt farliga våldsbrottslingar har tillsatts av Justitieministeriet. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins (SDP) regering.

Arbetsgruppens uppgift består av att fastställa hur man kan avgränsa de grupper av våldsbrottslingar som kan anses vara särskilt farliga. Fångar som har missbruksproblem, svåra personlighetsstörningar, psykiska problem eller fångar som är i behov av särskilt stöd i samband med frigivningen bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Arbetsgruppen kommer också att bedöma hur samarbetet mellan myndigheterna i samband med frigivningen av fångar fungerar, och ge förslag till behövliga ändringar.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 28 februari 2022.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning