Lägre smittsiffror men många orostecken

Det finns många faktorer som skapar oro för coronaläget de närmaste månaderna. Det kan snabbt bli sämre som i många andra länder.

Luftvägsinfektioner och virus mår bra och brukar frodas under de vintermånader vi nu befinner oss i. Det är ett av orosmomenten visavi coronaepidemin just nu.En annan faktor som skapar oro är att vi i...