Lägre skatt på grönsaker, högre skatt på socker – KD bygger skuggbudget med styrande politik

Partiordförande Sari Essayah (KD). Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sockerskatt och att lägga sordin på bostadsbidragen ska ge mer pengar i KD:s skuggbudget. Pengarna skulle gå till bland annat babypeng för familjer, seniorer och utbildning.

– Bilden av konsumtionsskatter och acciser är ofta att de är något negativt, straffskatter. Så vi ville med glimten i ögat föreslå en positiv, lägre moms på frukt och grönsaker, säger riksdagsgruppens vice ordförande Antero Laukkanen (KD).

I sin skuggbudget vill partiet flytta de färska frukterna och grönsakerna till den lägre momssatsen 10 procent, medan resten av maten har momssatsen 14 procent. Tanken är att styra konsumtionsvanorna och få ett lägre genomsnitt på matmomsen i Finland. Snittet på matmomsen i EU-länderna har legat omkring 11 procent.

Momssänkningen skulle kosta 50 miljoner, och i gengäld vill KD i sin skuggbudget ta in mer alkoholskatt och 250 miljoner på en sockerskatt, som skulle gälla tillsatt socker, inte naturligt förekommande socker.

– Det har funnits en enighet i social- och hälsovårdsutskottet att man bör utreda en sockerskatt, men det syns ännu inte till, säger partiordförande Sari Essayah.

Utskottet behandlade frågan efter att det stod klart att den tidigare skatten på godis och glass stötte på problem i EU-kommissionen. Då förordade utskottet att man börjar utreda en ersättande modell. Finansutskottet stödde inte det.

Sockerskatten har också tidigare funnits i KD:s skuggbudgetförslag och baserades från början på ett förslag att skatten skulle vara 1,875 euro per kilogram och ge uppskattningsvis 300 miljoner per år. I år är uppskattningen försiktigare.

De stigande utgifterna för bostadsbidragen hör till de utgifter i statskassan som KD fäster uppmärksamhet på. I nuläget räknas inte förmögenhet in när behovet bedöms, och genom att koppla in förmögenhetsgränsen vill KD spara 200 miljoner. Partiet vill också återgå till den tidigare bostadsbidragsmodellen för studerande. Numera omfattas studerande av det allmänna bostadsbidraget.

– Det sades att det skulle vara kostnadsneutralt, men nu ser det ut som om det skulle kosta 80 eller rentav 100 miljoner. Det sporrar till att söka dyra bostäder i stället för att till exempel dela en bostad på flera, säger Essayah.

I gengäld skulle KD ge tillbaka en del av studiepengen som skurits ner, och behålla de utökade möjligheterna till studielån.

Partiets centrala satsningar är på äldre – närståendevård, indexhöjningar på folkpensionen, och lättare skatt på pension – och på barnfamiljer och utbildning. Nytt i årets skuggbudget är förslaget att ge familjer en "babypeng" på 1 000 euro. Essayah säger att det testats i en del kommuner med gott resultat.

Dilemmat med att mäta den verkliga effekten på nativiteten är att det kan ha uppstått en konkurrens om samma barnfamiljer mellan grannkommuner. KD vill därför att det införs nationellt.

– Nån kan säga att en sådan åtgärd inte är ensam saliggörande, men när man ser på helheten i hur familjernas bidrag har drabbats så behövs det krafttag för barnfamiljernas välbefinnande, säger gruppordförande Peter Östman.

För utbildningen på alla nivåer föreslår KD totalt 180 miljoner mer än regeringen.

Jämfört med regeringens budgetproposition innehåller KD:s förslag 825,5 miljoner mer intäkter och 818,6 miljoner mer utgifter. Skillnaden till regeringens proposition är 6,9 miljoner i besparingar.

Effekterna av skuggbudgeten på samhällsekonomin och på olika inkomstklasser ligger ännu i beräkningsskede hos riksdagens informationstjänst.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning