Lagman: Svenskspråkiga juriststudenter måste skärpa sig

Svenskspråkiga jurister söker sig inte till auskultering vid tingsrätterna. Bilden är från Vasa. Bild: SPT/Ari Sundberg

Svenskspråkiga jurister har för dåliga betyg för att få en auskulteringsplats, säger Daniel Allén, lagman vid Österbottens tingsrätt.

För att bli domare vid en tingsrätt ska man först auskultera. Trots att Österbottens tingsrätt inte längre har svenska som majoritetsspråk är det fortsättningsvis möjligt att auskultera på svenska.

Tingsrätten tillsätter årligen tre auskulteringstjänster på svenska och två på finska. Tidigare ansökte jurister om auskultering direkt till en tingsrätt. Österbottens tingsrätt brukade få många svenskspråkiga sökande som tävlade om platserna.

I dag väljer den nationella domarutbildningsnämnden vilka som får auskulteringsplats vid tingsrätterna. Alla landets jurister tävlar mot varandra, och i den tävlingen förlorar de svenskspråkiga juristerna.

Ledande lagman Daniel Allén vid Österbottens tingsrätt. Bild: SPT/Ari Sundberg

– Svenskspråkiga juriststuderande måste börja satsa på sina betyg! Traditionellt har det inte haft någon betydelse vad man har för betyg, men förändringen har inneburit att svenskspråkiga jurister gallras bort, säger Daniel Allén, lagman vid Österbottens tingsrätt.

Enligt Allén beror det på att svenskspråkiga jurister ofta söker sig till den privata sektorn: juristbyråer, internationella storföretag och intresseorganisationer. Där är betygen mindre viktiga. De som har velat bli domare har ofta kommit in tack vare sina språkkunskaper och sina kontakter, säger Allén.

Förra gången som Österbottens tingsrätt utlyste sina auskulteringstjänster fick man in fyra svenskspråkiga kandidater till de tre lediga tjänsterna. De finskspråkiga platserna hade betydligt fler kandidater.

– Det är oroväckande att vi inte får kvalificerade sökande till våra tjänster. De som har tänkt sig en bana som domare behöver bättre betyg och relevant arbetserfarenhet.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning