Lagligt och olagligt – men ohållbart

Nike hör till de företag som utnyttjar Nederländernas mjuka lagstiftning och undviker skatt för sin verskamhet i Europa. Bild: AFP / Lehtikuva/Justin Sullivan

Den färska läckan om skatteparadis ger mer kunskap om hur de fungerar. All verksamhet i skatteparadisen är inte olaglig men den är illojal mot skattebetalarna och andra företag.

Den internationella organisationen för grävande journalister ICIJ kom med nya, betydligt mer omfattande uppgifter om skatteparadisen än de förra, från våren 2016. Panamapappren handlade om ett skatteparadis, Panama, och ett företag, Mossack Fonseca. Nu har dokument läckt från flera företag, framför allt Appleby men också Asiaciti Trust. 19 länder är involverade, av vilka Malta verkar mest intressant ur finländsk synvinkel.

Också de här dokumenten, precis som Panamapappren, har läckt till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung, som sedan har förmedlat uppgifterna till ICIJ. Ungefär 400 journalister har arbetat med materialet, som omfattar över 13 miljoner dokument, för att dels säkerställa att dokumenten är autentiska, dels plöja genom dem för att plocka fram intressanta fakta.

Från Finland är det Ylejournalisterna Minna Knus-Galán och Jyri Hänninen som har deltagit i arbetet. Det är allt skäl att lyfta på hatten för både journalisterna och Yle för satsningen. Den är både tids- och arbetskrävande, men mycket värdefull.

Vem eller vilka som har läckt materialet vet vi inte, tack vare källskyddet. I samband med Panamapappren krävde skatteförvaltningen i Finland att Yle skulle ge ut dokumenten, men en rättsprocess gav Yle rätt att låta bli med hänvisning till källskyddet. Det möjliggör läckor som ger värdefull information om samhället. Samtidigt förblir motiven för den eller de som läckt oklart, vilket är problematiskt.

Eftersom paradisläckan är så omfattande finns det ännu inte någon helhetsbild av allt det läckan innehåller. Här hemma publicerar Yle materialet efter hand och andra medier i andra länder gör på samma sätt. Det är i alla fall klart att förgreningarna är otroligt många.

Det är särskilt det i Bermuda grundade företaget Appleby som är intressant. Det är enligt Yle sannolikt det största företaget i världen som erbjuder tjänster i skatteparadis. Appleby har nästan 500 anställda och en lång historia. Det har expanderat och arbetar bland annat på Caymanöarna, på Jersey, i Hongkong och i Kina. Företaget agerar enligt Yle betydligt mer ansvarsfullt än Mossack Fonseca i Panama. Till Applebys största kunder hör Google, Facebook och Apple.

Det är viktigt att notera att all verksamhet i skatteparadis inte är olaglig. Privatpersoner som äger företag eller delar av företag i skatteparadis måste uppge det för de nationella skattemyndigheterna och också redovisa för vinsten, som i så fall beskattas. Det problematiska med skatteparadisen är att informationen kan gömmas undan. Därför förknippas brottslig verksamhet med skatteparadis – där kan pengar som inte tål dagsljus gömmas och tvättas.

Det kan verka som om arbetet som minskar skatteparadisens möjligheter skulle stå och stampa eller åtminstone gå väldigt långsamt. Men faktum är att det har hänt en hel del de senaste åren. Därför är läckorna viktiga. De ger oss en liten insyn i verksamheten och skapar en press på politikerna att agera.

För även om all skatteparadisverksamhet inte är olaglig så är den i grunden omoralisk. Företag som inte agerar i skatteparadis drabbas och precis alla skattebetalare drabbas. Vi betalar mer för att en del smiter undan. Det är särskilt illa att det finns EU-länder som är skatteparadis.

På sikt undergrävs välfärden – både i utvecklade välfärdsstater och i utvecklingsländer, som på grund av omfattande skattesmitning aldrig har en chans att börja bygga upp sin välfärd.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning