Lägg ner Alko

Nu är det rätt tillfälle att lägga ner Alko och döma ledningen och medlemmarna i förvaltningsrådet då det här brottet är uppsåtligt och välplanerat.

Många som läste HBL-artikeln (11.3) om Alkos vinprovningar ryckte kanske bara på axlarna.

Det låter hur som helst helt vansinnigt att en vinbutik, alltså Alko, inte skulle få köra ut varor till sina kunder, om det sedan är hem till dem eller till exempelvis en lokal där en vinprovning ordnas. Den nya alkohollagen som trädde i kraft för två år sedan, förbjuder dock att Alko kör ut varor som inte är beställda på förhand.

Man kan verkligen fråga sig hur det är möjligt att en riksdag i ett EU-medlemsland över huvud taget har godkänt en lag som är i strid med vanlig marknadsekonomi och liknar mera lagar som fanns i länder bakom järnridån.

Tyvärr visar det här att våra finländska ledamöter (som med stor majoritet godkände lagförslaget) ställer sig emot en gemensam och öppen europeisk marknad med någorlunda samma regler och eventuella skatter.

Det som förvånar mig mest är att Alko bröt mot lagen, då man ju kan påstå att hela lagen är uppbyggd till att skydda monopolets ställning och skydda den mot alla hot från privata företagare. Det här betyder att Alko mycket väl var, eller borde ha varit, medveten om att arrangemanget med deras vinprovningar inte var lagligt. Nu måste Alko få smaka på egen medicin. Det är naturligtvis ett skämt att Alko, som ordnat tusentals vinprovningar under tjugo års tid och ungefär 400 under nya lagen, slipper undan med endast 1 000 euro i böter.

Små vinentusiaster, importörer och restauranger har ofta fått mycket höga böter och sina varor beslagtagna och det har inte lönat sig att föra ärendet till förvaltningsdomstolen då den aldrig dömer mot statens penningintresse.

Nu är det rätt tillfälle att lägga ner Alko och döma ledningen och medlemmarna i förvaltningsrådet då det här brottet är uppsåtligt och välplanerat.

Den övervakande myndigheten, Valvira, måste nu omedelbart dra in Alkos import- och försäljningstillstånd eftersom bolaget inte iakttagit bestämmelser och villkor och inte längre åtnjuter den tillförlitlighet eller har den förutsättning som krävs för tillstånden (paragraf 12, Alkohollag 1102/2017).

Tyvärr bygger Alkos monopol på socialistiska grunder och är efter Finlands 101 år av alkoholdiktatur ännu vid liv.

Jämförelsen med diktaturen i öst under Vladimir Putin är inte helt paradoxal. Putin tycks ha ett livslångt mandat, samma gäller också för Alko.

Som fotnot kan man ifrågasätta hur det skall gå till om alla butiker förutom matbutiker måste stänga på grund av coronakrisen. Ett problem som inte finns i andra länder då mat och vin, och ofta även starka drycker, säljs i samma affär.

Magnus Ehrnrooth, Pouilly sur Loire, Frankrike

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning