Lagförslaget om elevvården är ett uttryck för önsketänkande

"Helsingfors är enda undantaget i landet som får behålla elevvården inom egen regi."

Lagen om elev- och studerandevård är ute på remiss. Min första tanke: det här är inte mitt ansvar. Regeringen föreslår nämligen att alla skolpsykologer och kuratorer skall flyttas över från kommunerna till de nya välfärdsområdena. I praktiken betyder det att kommunerna inte till exempel som en följd av en pandemi kan anställa en enda till kurator eller psykolog ifall man ser ett behov av extra stöd till eleverna. Kommunerna kommer i framtiden att tilldelas noll euro för detta ändamål. Vårdområdena innebär nämligen toppstyrning av sällan skådad omfattning. De folkvalda beslutande organen för välfärdsområdena kommer att vara maktlösa enligt det lagförslag som ligger i riksdagen.

Riksdagen får då sköta det här då den tydligen vet bäst hur saker ligger till i Kvevlax lärcenter, Strömborgska i Borgå och Sarlinska i Pargas. I lagen föreslås ett bindande antal kuratorer och skolpsykologer per elev. Fint! Då kan riksdagen samtidigt göra något åt det att det inte finns tillräckligt med psykologer och behöriga kuratorer i hela Finland. Det här är förstås den riktiga orsaken till att unga får vänta länge på sitt första besök till professionell hjälp. I själva verket har kommunerna mer eller mindre anställt alla psykologer och kuratorer som kommit emot under de tio senaste åren. Men finns det ingen att anställa så finns det inte.

Men om riksdagen kan bättre, så är det ju bra. Det här är inte mitt ansvar längre. Det är också iögonfallande att lagförslaget ytterligare begränsar gruppen personer som är behöriga att söka en post som kuratorer. Nästan hälften av alla skolkuratorer i Österbotten skulle vara obehöriga, ifall de hade varit tvungna att söka jobb enligt lagförslagets premisser. Riksdagen tycks ha en gömma med skolkuratorer som kommer ut på arbetsmarknaden genast då lagen godkänns. Tack och lov är inte det här mitt ansvar längre.

Jag skriver naturligtvis ironiskt. Visserligen skall staten visa vägen, leda och utveckla samhället. Problemet är att lagförslaget är ett uttryck för önsketänkande. Man kan inte organisera bort en brist på personal. Elevvård är också ett helhetsansvar mellan olika professioner som samsas i skolorna. Att flytta över ansvaret för skolkuratorer och skolpsykologer till vårdområden som inte upprätthåller skolor, leder till ett ansvar på distans, ett ansvar som är avskilt från den övriga verksamheten. Den leder också till att de som arbetar närmast barnen inte i framtiden ansvarar för en stor del av elevvården, eller för de barn som det gått snett för.

Till er som bor i Helsingfors. Helsingfors är enda undantaget i landet som får behålla elevvården inom egen regi. Jag gratulerar er till en framgångsrik intressebevakning. Det vinner era barn på.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning