Lagermängden för råg störst på tio år

Tröskningen av höstgrödor såsom råg har inletts. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Trots torkan och jordbrukets dåliga skördeutsikter blir vi inte utan spannmål i höst. Finland har nämligen stora mängder spannmål i lager och mängden råg är störst på tio år.

I slutet av juni innehöll industrins och handelns lager 450 miljoner kilo inhemskt spannmål enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter. I lagren finns mest havre, men mängden lagrad råg är den största mängden på tio år, skriver Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande. I lagren finns också mer vete jämfört med tidigare år, medan mängden korn har minskat.

Jämfört med tidigare skördeår gick i fjol allt mer vete till foderindustrin. Det här beror bland annat på förra höstens rikliga regn som gjorde att kvaliteten led och därför inte dög för till exempel tillverkning av bröd.

Spannmålspriserna är aningen högre än tidigare år. Orsaken är de dåliga skördeutsikterna för i höst. Det har såtts väldigt lite höstgrödor på grund av fjolårets regn och dessutom har den här säsongens torka ytterligare dragit ner på skördeförväntningarna för samtliga odlingsgrödor.

Mängden lagrad spannmål i Finland

Totalt 450 miljoner kilo

142 miljoner kilo havre

129 miljoner kilo vete

111 miljoner kilo korn

69 miljoner kilo råg