Lagen borde respekteras oberoende av härkomst

Personen på bilden har ingen koppling till insändaren. Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Är inte våldtäkt samma sak oberoende av våldtäktsmannens härkomst?

Jag är en av de 192 061 så kallade "personer med utländsk bakgrund" som lever i Finland. Jag fördömer allt sexuellt våld och allt maktmissbruk överlag. Jag känner mig frustrerad över hur finska medier behandlar dessa fall när de specifikt nämner "personer med utländsk bakgrund". Är inte våldtäkt samma sak oberoende av våldtäktsmannens härkomst? Lagen borde respekteras och utövas, oberoende av härkomst och etniska skillnader.

Av oss är 99,58 procent varken misstänkta för eller skulle någonsin vilja utföra sådana brott, men när medier och politiker säger "personer med utländsk bakgrund" vänder sig hela befolkningen mot oss.

Att nämna en persons härkomst skadar vårt samhälle eftersom det sätter stämpeln för våldtäkt och andra brott på en oskyldig del av befolkningen som lever i Finland. Förbittringen kan växa, lika orättvis som den är onödig.

En bland 99,58 procent Undantagsvis tillåts signatur. Red.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning