Lagändringar aktuella efter människohandelsfall

Ombudsman Kirsi Pimiä och inrikesminister Paula Risikko. Bild: Markku Ulander

Diskrimineringsombudsmannen kritiserar Migrationsverkets för beslut som gällde uppehållstillstånd för människohandelsoffer. Inrikesminister Paula Risikko (Saml) uppger att lagändringar inte är uteslutna.

Enligt ombudsman Kirsi Pimiä verkar Finland ha en närmast likgiltig inställning till hurdana förhållanden människohandelsoffren tvingas återvända till.

– Kraven i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel måste tas på allvar också i Finland i stället för att man låter offer för människohandel flyttas från land till land, säger Pimiä.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att Migrationsverket tar fram nya instruktioner för hur misstänkt människohandel ska behandlas och även ser över om lagstiftningen borde göras om.

Lagändringar?

Inrikesminister Paula Risikko (Saml) lovar att en bedömning av om lagändringar behövs kommer före årsskiftet.

– Jag betonar att Finland bundit sig att hjälpa både inom landet och på annat håll, säger Risikko.

Hon uppger att Migrationsverket kommer att begära utlåtanden från flyktingförläggningen i Joutseno, som har ansvaret för att hjälpa människohandelsoffer i Finland. Risikko uppger också att beslut där människohandel misstänks kommer att få extra uppmärksamhet inom verket.

Oklara fall

Enligt diskrimineringsombudsmannen är det svårt att utifrån Migrationsverkets beslut dra slutsatser om i vilka fall asyl beviljas och i vilka fall asyl inte beviljas. Verkets överdirektör Jaana Vuorio håller inte med.

– Den juridiska basen är så invecklad att besluten inte nödvändigtvis ser ut att följa någon linje. Men det är frågan om ett problem med de skrivna besluten, inte ett juridiskt problem, säger Vuorio.

Verkets överinspektör Anni Valovirta uppger också att de skrivna besluten inte innehåller alla detaljer.

– Beslutsfattarna bekantar sig också med mycket annat, säger Valovirta.

– Efter att själv ha gått igenom besluten kan jag säga att vi har en röd tråd i dem.

Valovirta uppger att de allra svåraste fallen handlar om personer som inte själv klarar av att berätta om alla viktiga detaljer.

– Alla klarar inte av att berätta om sina upplevelser, eftersom det i bakgrunden finns traumatiska upplevelser, säger Valovirta. 

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning