Lagändring fick straffen för djurskyddsbrott att bli hårdare

Allt fler som döms för djurskyddsbrott får också djurhållningsförbud, men förbuden är kortare än förut. Bild: Pixabay

Domstolarna ger fler dagsböter i medeltal och även villkorliga domar till personer som gjort sig skyldiga till djurskyddsbrott, rapporterar Uutissuomalainen.

Tarja Koskela, universitetslektor vid Östra Finlands universitet, har studerat 588 domar som har vunnit laga kraft mellan 2011 och 2016. Hon jämförde domarna med sin avhandling där hon studerade domar från 2006-2009.

Enligt undersökningen har straffen blivit hårdare på grund av att lagstiftningen har uppdaterats. År 2011 tillades grovt djurskyddsbrott i strafflagen. Tanken var att skärpa straffen, vilket också verkar ha skett, rapporterar Uutissuomalainen.

Allt fler skyldiga har fått djurhållningsförbud, och det är dessutom vanligare att förbudet gäller alla djurarter. Hela 53 procent fick djurhållningsförbud, vilket är 10 procentenheter mer än i Koskelas avhandling.

– Det har känts hemskt att läsa domarna. Men om man vill lyfta upp de här sakerna måste man studera dem, säger Koskela.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning