Lag om företagsansvar behövs så fort som möjligt

"Storföretagen i gruvbranschen har försökt skaka av sig den imageskada artesangrävarna och barnarbetskraften har, men företagen bör ta ansvar för de människor som lever i områden där de utnyttjar naturresurserna."

Efterfrågan på mineralen kobolt förväntas öka explosionsartat de kommande åren. Kobolt behövs bland annat i elbilarnas batterier, men används också i våra mobiltelefoner, datorer, eltandborstar, rakap...