Laddade nordgrenska besvärjelser

En handfull högexpressiva och laddade verk ryms på den nya skivan med kammarmusik av Pehr Henrik Nordgren.

Kammarmusik

Evocation

Pehr Henrik Nordgren: Stråkkvartett nr 3, Equivocations, Sonat för solocello, Stråkkvintett. Kokkolakvartetten (Reijo Tunkkari, violin I, Annica Brännkärr, violin II, Hanna Pakkala, altviolin, Lauri Pulakka, cello), Marko Ylönen, Janne Virkkala, cello, Eija Kankaanranta, kantele. (Alba)

"Jag skulle inte ha tid att dö. Jag har så mycket oskrivet." Så yttrade Pehr Henrik Nordgren (1944–2008) ett par år innan sin död, men även om mycket blev ogjort hann han med åtskilligt mera än mången tonsättare under en åtskilligt längre karriär.

Verkförteckningen upptar bland annat 31 solokonserter, elva stråkkvartetter, tio symfonier och en ansenlig mängd stråkorkester-, kammar-, instrumental- och vokalmusik. Allt håller inte högsta tänkbara klass och framför allt under de produktiva sista åren växlar nivån mellan mästerverk och mindre angelägna alster – som om han, medveten om att tiden var utmätt, på vinst och förlust ville få ur sig så mycket som möjligt.

På den nya Albaplattan, Evocation, finns inga halvdana alster. Skivans stycken är skrivna under en 24-årsperiod och det handlar om äktnordgrenska, högexpressiva och laddade verk, där ett närapå konkret påtagligt känslosvall alternerar med ett mer introvert, men för den skull inte nödvändigtvis mindre intensivt, uttryck.

Skivans äldsta verk, tredje stråkkvartetten från 1976, är ett bra exempel på en grundnordgrensk estetik som inte förändrades särdeles mycket under fyra decennier och där den folkliga färgningen ofta fungerar på en abstraherande nivå. I den fem år senare skrivna Equivocations för kantele och stråktrio nyttjar Nordgren som en av de första kantelen på ett fullödigt samtidsmusikaliskt vis och kopplingen till koton är, föga överraskande för den Japanfrälste Nordgren, tydlig.

Marko Ylönen uruppförde den högoktaniga solocellosonaten 1992 och gör den även nu med stark känsloutlevelse och djup insikt, medan stråkkvintetten (2000) är ett typexempel på Nordgrens mer avklarnade sena stil. Kokkolakvartetten (stämledarna från Mellersta Österbottens kammarorkester) behärskar estetiken utan och innan och Eija Kankaanranta hanterar sin kantele med absolut finess.

Mats Liljeroos Musikkritiker

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46