Läckande riksdag tar tuffare tag

Riksdagens grundlagsutskott kommer i fortsättningen att låsa dörrarna mellan mötena och sluta använda e-post för att dela dokument. Riksdagens talman Paula Risikko (Saml) betraktar läckan som allvarlig.

Grundlagsutskottet kommer att ändra på sina rutiner efter att ett utkast till utskottets utlåtande om vårdreformen läckt till medier. Ilta-Sanomat publicerade på torsdagen en artikel som baserade sig på utkastet.

– Läckan är oerhört allvarlig. Den har inverkan på det här husets rykte och trovärdighet, säger riksdagens talman Paula Risikko (Saml) efter plenum på fredagen.

Riksdagens talmanskonferens behandlade läckan på sitt möte på fredagen. På mötet tog talmanskonferensen ställning till grundlagsutskottets egna förslag till ändringar i arbetet.

På grund av läckan kommer grundlagsutskottet bland annat att sluta dela ut dokument som behandlas på mötena digitalt. I stället kommer dokumenten att delas ut i pappersform till de utskottsmedlemmar som är närvarande på mötet.

Därtill kommer dörrarna till utskottets mötessal att låsas mellan mötena. Utskottet kommer också att upphöra att använda riksdagens elektroniska mötessal.

– Talmanskonferensen anser att grundlagsutskottets tillfälliga åtgärder är väl motiverade, säger Risikko.

Hon har sammankallat riksdagsgruppernas ordföranden och partiordförandena till ett möte på tisdag nästa vecka. På mötet diskuteras ifall det finns skäl att ändra på riksdagens arbetsordning.

– Riksdagens arbetsordning säger att dokument är icke-offentliga så länge ärendet är under behandling

Att hemligstämpla dokumenten är inte en lösning, anser Risikko. Enligt henne är tröskeln för att hemligstämpla dokument väldigt hög och de frågor som för närvarande behandlas uppfyller inte kriterierna.

Men därmed är det heller inte möjligt att ställa läckan till svars. Det är inte straffbart att läcka icke-offentliga dokument.

Riksdagen kommer heller inte att vidta aktiva åtgärder för att spåra läckan.

Nya rutiner tills vidare

Grundlagsutskottets ändrade rutiner gäller åtminstone tills utlåtandet om vårdreformen är klart. Risikko tror att utskottet därefter kan återvända till sina förra rutiner.

Tills vidare har andra utskott inte sagt om de också kommer att ändra på sina rutiner. För närvarande behandlas vårdreformen bland annat i social- och hälsovårdsutskottet och förvaltningsutskottet.

– Utskotten har autonomi i de här frågorna, säger Risikko.

Utskottet kommer att fortsätta jobba på sitt utlåtande om valfriheten i social- och hälsovårdsreformen nästa vecka.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03