Kyrkslättrektor svarar: "Jag tror på en bättre luftkvalitet i huset"

Bekymrad. Rektorn för Winellska skolan, Kristiina Koli, tycker inte att man från skola sida sett lättvindigt på problemen med inomhusluften. Bild: Ksf Media/Jenny Paajes

Winellska skolans problem med dålig inomhusluft har dryftats mycket den senaste tiden. HBL/VN har talat med skolans rektor Kristiina Koli som ger sin syn på saken.

Hur kommenterar du rapporten från Esbo stad om att det är hälsovådligt att vistas i skolans B-byggnad?

– Jag är glad över den omfattande undersökningen, som visar att det finns stora problem som måste åtgärdas utan dröjsmål. Vi har fått ny personal på den samhällstekniska sidan som jag har ett stort förtroende för, vilket inte kanske var tidigare. Jag tror att de här åtgärderna kommer att garantera en bättre luftkvalitet i B-byggnaden.

Du säger att du jobbat med problematiken ända sedan du började ditt jobb som rektor för tre år sedan. Varför har det tagit så länge?

– När jag för vidare min önskan om en utredning kan det ta upp till ett år. Den kommunala processen är ofta långsam och det har jag varit mycket bekymrad över.

Hur bemöter du föräldrarnas kritik på att informationen varit bristfällig och att det tagit på tok för länge att göra något åt problemen?

– Jag förstår deras oro och bekymmer. Vi har 750 elever i skolan och det finns också andra utmaningar än inomhusluften. När det handlar om sitt eget barns hälsa så förstår jag problemet. Jag har informerat med jämna mellanrum i två års tid och så har vi ordnat informationstillfällen på skolan.

På tisdag för en vecka sedan arrangerade ni ett informationstillfälle som upplevdes som en fars av berörda föräldrar.

– Jag tycker att det var ett bra tillfälle. Jag förstår att det fanns föräldrar som inte fick svar på det som de vill ha. Men det finns också en ifrågasättande kultur där man inte förmår att tro på experter som sakligt och lugnt förklarar problemen. Jag kan inte underteckna påståendet om att tillfället var dåligt.

Varför bollar man ansvaret med barnens hälsa? På den kommunaltekniska sidan säger man att ansvaret är ert medan ni säger att ansvaret är deras. Vem bär ansvaret?

– Det kan jag inte svara på. Om det är någon som vill inleda en rättsprocess så kan jag bara redovisa för vad jag gjort och hur jag fört vidare ärendet. Jag har försökt läsa in mig på rapporter från bland andra Institutet för välfärd och hälsa. På deras sida i anknytning till inomhusluft kan man läsa att de största problemen beror på dålig ventilation och dålig städning. Vi har gått igenom klassrummen och konstaterat att det finns mycket onödigt skräp som måste städas bort. Och nu har det gjorts en grundlig städning och ventilationssystemet ska rengöras. Jag tror att vi med de åtgärder som görs får en mycket bättre inomhusluft.

Nu finns det barn som har läkarintyg på att de inte kan vistas i byggnaden. Ska man bara vifta bort deras problem?

– Absolut inte. Jag har diskuterat det här med föräldrarna. Det finns två alternativ: För en kort tid kan vi fundera på hemundervisning som också genomförs nu. Den andra möjligheten är att barnen flyttar till Bobäcks skola där de inte konstaterats några problem med inomhusluften – om det är så att reparationsarbetena på jullovet inte hjälper.

Skolans vice rektor sade åt en förälder till ett barn att barnets symtom beror på att eleven har sociala problem och därför blir sjuk och inte vill gå till skolan?

– Jag har hört om det här och det är beklagligt. Alla föräldrar, barn och personal ska mötas med respekt och det ska inte uppstå något sånt här. Jag kan bara beklaga det skedda.

Vilket alternativ föredrar du: Att riva byggnaden eller en totalrenovering?

– Byggnaden som är byggd på 60-talet motsvarar inte de behov som den nya läroplanen kräver. Jag vill framföra mitt kanske lite orealistiska önskemål och det är en ny byggnad som är byggd i stock, säger Koli.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning