Kyrkslätt kritiseras för undervisningen i religion

Skolbråk. Utbildningsstyrelsen och Regionförvaltningsverket anser att Kyrkslätt bryter mot lagen när barn med olika religioner undervisas i samma grupp. Bild: LEHTIKUVA / JOHANNA VUONOKARI

Skolorna i Kyrkslätt bryter mot lagen när de undervisar elever ur olika trossamfund gemensamt. Regionförvaltningsverket har hört Utbildningsstyrelsens och Diskrimineringsombudsmannens experter som också kritiserar kommunens sätt att sköta frågan.

Beslutet från Regionförvaltningsverket kom redan i augusti, men i praktiken fortsätter undervisningen i de svenska grundskolorna i Kyrkslätt som tidigare.

– Just nu fortsätter vi som tidigare, men skolorna går igenom Regionförvaltningsverkets beslut för att vidta de åtgärder som omnämns. Vi kommer att rätta till läroplanen så att den följer Regionförvaltningsverkets önskan, lovar Mikael Flemmich, chef för dagvårds- och utbildningstjänster i Kyrkslätt.

– Det kommer att gå till slutet av november innan det är klart, säger han.

På svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens möte på onsdagen var ärendet inte ens upptaget på föredragningslistan. Flemmich motiverar det med att ärendet är under beredning.

Bråket om hur undervisningen i minoritetsreligioner ska ske har pågått i ett och ett halvt år. När kommunen godkände läroplanen innebar det att eleverna med olika åskådningar undervisas i samma grupp.

Redan då konstaterade undervisningsrådet Pekka Iivonen på Utbildningsstyrelsen att Kyrkslätt inte får slå ihop lektionerna.

– Vi har en lag som säger att vi måste ordna egen religionsundersundervisning för alla. Att en kommun i sin läroplan gör all undervisning gemensam – det är mot lagen, sade Iivonen i en intervju för Yle redan våren 2016.

Kommunen förverkligade ändå sina egna planer.

Föräldern Jarri Vuorio, med barn som bekänner sig till den ortodoxa tron, protesterade och klagade slutligen till Regionförvaltningsverket. Vuorio anser att gemensamma lektioner innebär att minoritetsreligionen automatiskt blir styvmoderligt behandlad medan den evangelisk-lutherska majoritetsreligionen favoriseras.

Vuorio anser att barnen förvägras den undervisning de enligt lagen har rätt till och tvingas sitta med på lektioner i ett skolämne som de inte skulle behöva delta i.

"Fram till dess (våren 2016) hade våra barn fått undervisning i sin egen tro enligt lagen om grundläggande utbildning. Undervisningen sköttes av timlärare som var behöriga eller som åtminstone hade avlagt studier i ortodox tro", skrev Vuorio i sin klagan.

Regionförvaltningsverket bad kommunen och olika instanser om uttalanden i frågan och slutresultatet är att Vuorio fick rätt.

"SFP selektivt sensitivt"

– Jag hade hoppats att man kunde ha hittat en lösning genom att diskutera frågan. Det förvånade mig att man på svenskt håll, där man alltid är så sensitiv när det gäller språket, inte kände på samma sätt när det gäller en annan elementär minoritetsfråga, säger Vuorio.

Han är besviken på att det nu, även i bästa fall, går ett och ett halvt läsår utan att saken åtgärdats. Behandlingen av hans klagan tog ett helt år och fortfarande har saken inte rättats till.

– Snart har vi jul så det kan tidigast rättas till under vårterminen.

Det är i praktiken omöjligt att pressa kommunen till snabbare beslut.

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell, som ansvarat för den digra utredningen av frågan, säger att verket inte har några sanktionsmöjligheter gentemot kommunen.

– Vi kan bara ge ett utlåtande om lagligheten och sedan utgår vi ifrån att kommunen drar sina slutsatser av detta och rättar till saken, säger Sundell.

– Det finns ingen statlig myndighet som har sanktionsmöjligheter gentemot utbildningssektorn. Däremot har Regionförvaltningsverket rätt att tillgripa sanktioner mot social- och hälsovårdssektorn, påpekar Sundell.

Kyrkslätts kommun har försvarat den gemensamma undervisningen med att den skapar förutsättningar för en genuin kommunikation och gemenskap som utvecklar eleverna till humana människor. Enligt skolplanerarna förhindrar inkluderandet av alla trosriktningar i samma undervisningsgrupp en uppdelning i "vi och de". Det ökar förståelsen och toleransen för det annorlunda, heter det i kommunens utlåtande.

Alla instanser kritiska

Utbildningsstyrelsen, som hörts i ärendet, fastlår entydigt att elever har rätt till undervisning i den egna religionen och rätt att inte behöva studera andra åskådningsämnen.

Diskrimineringsombudsmannen anser igen att kommunens förfarande kan strida mot plikten att främja likabehandling och förbudet mot indirekt diskriminering.

Regionförvaltningsverket sammanfattar sitt beslut med att eleverna har rätt till undervisning i sin egen religion och därmed rätt att avstå från undervisning i någon annan religion. Regionförvaltningsverket anser därför att undervisningen i religion och livsåskådningskunskap i Kyrkslätt inte är förenlig med gällande lagstiftning och grunderna för läroplanen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning