Kyrkslätt dålig grön förebild

I klassrummen har vi två olika papperskorgar, men i slutändan slängs allt i samma sopsäck.

Vi är tre miljömotiverade ungdomar i Winellska skolan i Kyrkslätt. Vi vill vara med och påverka miljöns framtid. En förändring måste ske i vår skola, säkerligen även i andra. Vår skola sägs vara "grön", även om vi inte anser att detta stämmer.

Varje skoldag slängs stora mängder osorterat avfall, bland annat matrester, papper och plast. I klassrummen har vi två olika papperskorgar, men i slutändan slängs allt i samma sopsäck. Därför uppfyller inte sorteringspunkterna kraven på hållbar utveckling enligt oss. Våra sorteringspunkter bör alltså förbättras, även möjligheten att sortera mer material, som plast och bioavfall.

För att vårt initiativ skall lyckas måste kommunen uppfylla sina skyldigheter. Vi har fört fram detta ärende till vår kommuns fullmäktigeordförande. Nu vill vi uppmana vår kommun samt andra kommuner att förverkliga de krav som en hållbar utveckling ställer. Även skolorna, där framtiden skapas, ska ta ansvar för att uppmuntra elever till att sortera.

För tillfället är vår kommun en dålig förebild för nya generationer, genom att inte värna om vår planet. Den belastas hela tiden då naturresurser, som kunde återanvändas, går till spillo. Vi kunde vara naturvänliga och spara energi. Avfallet är en viktig råvara för ny produktion. Förutom att det är miljövänligt är det också mera ekonomiskt lönsamt att sortera.

Det är aktuellt att göra sitt bästa för miljöns skull och inte belasta naturen, men ändå är det så få som verkligen tar ansvar och agerar. Kyrkslätts kommun har inte lyssnat på skolans tidigare initiativ i samma ärende, vilket vi är mycket förundrade över. Är det inte kommunens skyldighet att förse skolorna med möjlig sortering och ge goda förutsättningar för att bygga en hållbar framtid?

Tessa Valle Ira Haltia Veronica Winquist elever i åk 9, Winellska skolan, Kyrkslätt

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03