Kyrkslätt börjar översätta mera på svenska

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kyrkslätt kommun slår ett slag för svenskan genom att i framtiden lova mera och flera översatta dokument till det andra inhemska.

Det gäller dokument om beslutsfattningen i kommunen. Saken blev aktuell under budgetförhandlingarna där man uppmanade styrelsen att se till att flera dokument översätts. I dagens läge har kommunen fyra anställda översättare.

I officiellt tvåspråkiga Kyrkslätt har man av tradition översatt stadsstyrelsens, stadsfullmäktiges och utskottens listor. Därtill översätter kommunen bland annat en mängd nyhetsbrev till svenska.

Anu Karkinen, administrativ direktör, säger att man nu ska kartlägga hur omfattande översättningsarbetet blir och huruvida de fyra anställda som översätter från finska till svenska räcker till för att klara den ökade arbetsmängden.

76 procent av Kyrkslättsborna har finska som modersmål, 17 procent är svenskspråkiga medan sju procent har ett annat modersmål.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46