Kyrkslätt börjar översätta mera på svenska

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kyrkslätt kommun slår ett slag för svenskan genom att i framtiden lova mera och flera översatta dokument till det andra inhemska.

Det gäller dokument om beslutsfattningen i kommunen. Saken blev aktuell under budgetförhandlingarna där man uppmanade styrelsen att se till att flera dokument översätts. I dagens läge har kommunen fyra anställda översättare.

I officiellt tvåspråkiga Kyrkslätt har man av tradition översatt stadsstyrelsens, stadsfullmäktiges och utskottens listor. Därtill översätter kommunen bland annat en mängd nyhetsbrev till svenska.

Anu Karkinen, administrativ direktör, säger att man nu ska kartlägga hur omfattande översättningsarbetet blir och huruvida de fyra anställda som översätter från finska till svenska räcker till för att klara den ökade arbetsmängden.

76 procent av Kyrkslättsborna har finska som modersmål, 17 procent är svenskspråkiga medan sju procent har ett annat modersmål.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning