Kyrkpressen: Vikström söker ÅA-jobb

Bild: Heikki Saukkomaa

Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst, skriver Kyrkpressen.