Kyrkpressen är vårt gemensamma ansvar

Bild: Wilfred Hildonen

Kyrkpressen är definitivt för viktig för att sparas bort.

Det är lätt att instämma i Thomas Rosenbergs insändare i HBL den 10.12, då han lyfter fram Kyrkpressens unika position i Borgå stift och i Svenskfinland. Kyrkpressen är ett solidaritetsprojekt som bygger på att stiftets församlingar prenumererar den åt sina medlemmar. Så länge alla gör det kan priset hållas lågt, för närvarande 17,30 euro per prenumeration. Det är mycket tidning för pengarna om man jämför med vad andra tidningar och tidskrifter kostar!

Utmaningen för församlingarna är, som Rosenberg säger, att få budgeten i balans i ekonomiskt krävande tider. Personalkostnaderna och fastigheterna slukar det mesta och på lokalplanet är det då lättast att stryka i andra utgiftsposter och låta rödpennan gå över till exempel Kyrkpressen. Symtomatiskt för det svåra i denna ekvation är att Rosenberg själv vädjar till beslutsfattarna i sin hemförsamling Agricola att ompröva beslutet, samtidigt som inga alternativa sparförslag framförs.

Församlingarnas ekonomiska problem är dock av den kalibern att det inte räcker med osthyveln. Det krävs större strukturella beslut både när det gäller personal och fastigheter. Och ju förr man inser detta och agerar därefter, desto lättare blir det att hantera också ekonomin. Beslutsfattarna måste ha ett längre perspektiv än de kommande årens budgeter. Detta av den enkla orsaken att medlemsantalet fortsättningsvis kommer att sjunka och verksamheten måste anpassas därefter.

Kyrkpressen är en gemensam angelägenhet för Borgå stift och dess församlingar. Rosenbergs fråga om vilket ansvar de övergripande strukturerna, Kyrkans central för det svenska arbetet och Domkapitlet i Borgå stift har, är därför i högsta grad motiverad. Ekonomiskt lever dessa institutioner också under knappa stjärnor med kommande budgetnedskärningar från år 2021. Vi sitter inte heller på några extra medel att pumpa in i Kyrkpressen. Domkapitlet har naturligtvis sina fonder, men dessa sinar också rätt snabbt om man år efter år skall subventionera Kyrkpressen.

Lösningen måste helt enkelt bli att analysera om det finns möjligheter att samarbeta och samordna informationen i stiftet och utnyttja de befintliga resurserna smartare och mera kostnadseffektivt. Steg i denna riktning har redan vidtagits i informella samtal mellan undertecknad och styrelseordföranden för Fontana media. Nu får processen gå vidare även med domkapitlet och den nya biskopen i akt och mening att finna en lösning som garanterar Kyrkpressens överlevnad på sikt. Kyrkpressen är vårt gemensamma ansvar och den är definitivt för viktig för att sparas bort.

Sixten Ekstrand Direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning