Kyrkostyrelsen gav utlåtande om ogiltigförklarande av tvångsäktenskap

Biskop Bo-Göran Åstrand. Arkivbild. Bild: Sören Jonsson/SPT

I ett utlåtande till justitieministeriet betonar Kyrkostyrelsen att de som har en svagare ställning måste skyddas.

På tisdagen gav Kyrkostyrelsen ett utlåtande till justitieministeriet om att ogiltigförklara tvångsäktenskap och erkänna äktenskap som minderåriga ingått utomlands. Det skriver Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i ett pressmeddelande.

I Kyrkostyrelsens utlåtande betonar man att de som har en svagare ställning måste skyddas. Man fäster speciell vikt vid kulturkänslig rättshjälp då man har att göra med minderåriga. Vikten av att utreda behovet av socialtjänster i samband med att ett äktenskap eventuellt ogiltigförklaras betonas också.

Kyrkostyrelsen framhåller också betydelsen av att ett barn ska ha möjligheten att växa upp, få utbildning och utvecklas innan det bildar familj.

Enligt pressmeddelandet är bakgrunden till bedömningspromemorian ökad invandring, ett mer mångkulturellt Finland och jämlikhet.

Ny arbetsgrupp tillsattes

Under Kyrkostyrelsens plenum tillsatte man också en ny arbetsgrupp. Den ska utreda förhållandet mellan den lagstiftning som hör till Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning. Behov av ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen i den här frågan ska utredas.

Arbetsgruppen leds av biskop Bo-Göran Åstrand, autonomiutvecklare Marine Holm-Johansson vid Ålands landskapsregering, kontraktsprosten på Åland Benny Andersson, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, Kyrkostyrelsen, och kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning