Kyrkor planerar identitetshandlingar till papperslösa

Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling i Helsingfors, är redo att greppa stämpeln och skriva ut identitetshandlingar till papperslösa. Bild: Lina Enlund

Helsingfors församlingar planerar att börja skriva ut identitetshandlingar till papperslösa. Avsikten är att hjälpa dem som får avslag på sin asylansökan.

Samtidigt som statens skärpta asylpolitik börjar synas i form av att allt fler flyktingar får avslag på sina asylansökningar, planerar många hjälporganisationer hur de kan hjälpa människor som myndigheterna uppmanar att lämna landet.

I Helsingfors planerar församlingarna att börja utfärda identitetshandlingar med fotografi och stämpel till papperslösa som stannar kvar efter negativt asylbeslut. Idén kläcktes vid ett möte i tisdags av affärsängeln Riku Asikainen.

Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannes församling, applåderar initiativet att ge en identitet till människor som inte finns enligt staten.

Exakt hur kyrkans identitetshandlingar ska se ut och kunna användas är ännu under planering:

– Dels handlar det om en markering och ett erkännande av människor som i de statliga myndigheternas ögon inte existerar. Dels tänker jag mig att handlingarna kan komma att behövas då kyrkorna ska ta hand om många papperslösa människor som behöver hjälp till exempel i form av ekonomiska bidrag eller logi.

Kaisa Raittila, ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors, säger att jurister för stunden utreder frågeställningar kring de tilltänkta identitetshandlingarna och hur de kan användas.

– Identitetsbevisen är ett sätt för kyrkan att protestera mot regeringens allför stränga asylpolitik, säger Raittila.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning