Kyrkomötet sammanträder och behandlar vigsel av samkönade

Ärkesbiskop Kari Mäkinen. Arkivbild. Bild: Roni Lehti

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte samlades på måndagen till en session som pågår i fem dagars tid i Åbo.

Kyrkomötet kommer bland annat att ta ställning till ombudsinitiativ som gäller nytt valsätt i kyrkliga val, behörighetsvillkor för biskopsämbetet, kyrkans bibelsyn och missionsarbetet. Ombudsinitiativet om äktenskapssynen och huruvida kyrkan ska viga samkönade par behandlas tidigast på onsdag, uppger Kyrkans kommunikation.

Ärkebiskop Kari Mäkinen betonade i sitt öppningstal på måndagsförmiddagen att det inom kyrkan finns "många dolda ärr av förbiseende, ogiltigförklarande och förminskning."

– För kyrkan handlar den väsentligaste frågan inte om framgång. Den viktigaste frågan är tillit. Man kan inte köpa, kräva eller tvinga till sig tillit. Den kan man bara bygga, ärligt och tålmodigt, genom att leva sig in i andra människors situation. Inför Gud smulas alla imagebyggda föreställningar sönder. Kvar blir bara nåden, sade ärkebiskop Kari Mäkinen.

Den evangelisk-lutherska kyrkans konstitutionsutskott anser i sitt betänkande att ombudsinitiativet om äktenskapssynen och en eventuell vigsel av samkönade par, strider mot kyrkans läror. Kyrkomötet tar ställning till frågan på onsdag.

Sammanlagt 109 ombud från 9 olika stift deltar i kyrkomötet i Åbo denna vecka. Borgå stift representeras av 6 ombud och biskopen Björn Vikström. Kyrkomötet avslutas med plenum på fredag den 18 maj.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03