Kyrkoherde: Utvisningshotad irakier hotas av hedersvåld

Kyrkoherden Kari Kanala försöker stoppa utvisningen av en man till Irak. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Kyrkoherden Kari Kanala vädjar till myndigheterna att ge respit och ompröva beslutet att utvisa en man till Irak som säger sig vara hotad till livet om han tvingas tillbaka.

Kyrkoherden Kari Kanala i Helsingforsförsamlingen Paavalin seurakunta är bekymrad och oroad över att en asylsökande man hotas av tvångsutvisning till Irak.

Kanala blev bekant med mannen som jobbade som volontär på diakonihuset i Hermanstad i början av december och fick höra mannens historia. Mannen hade berättat för honom att han är utsatt för hot från en hög instans om han utvisas till Irak och att ett möjligt gripande vid gränsen skulle betyda att han inte kommer att klara sig med livet i behåll.

Anledningen till att mannen ska hotas till livet hänger ihop med att han hade en utomäktenskaplig förbindelse i sitt hemland Irak där sådana relationer är förbjudna. Då förhållandet uppdagades för kvinnans inflytelserika fader ska han ha beordrat sina män att leta reda på ynglingen. Mannen lyckades dock fly till Finland och sökte asyl här år 2014.

Kari Kanala berättar att mannen först sökte asyl med felaktiga identitetsuppgifter vilket gjorde att utredningen genast gick snett och resulterade i att hedersvåldet som hotade den asylsökande inte undersöktes tillräckligt av myndigheterna.

Kari Kanala såg fallet som så exceptionellt att han tog till en drastisk åtgärd och beslutade bevilja mannan kyrkoasyl, något som Kanala aldrig hade gjort tidigare.

Dock var Kanala mån om att samarbeta med polisen och eftersom mannen hotas av snabb utvisning tog polisen honom i förvar.

Mannen har nu lämnat in en ny asylansökan där hans juridiska ombud redogör för hur mannen skulle hotas till livet om han utvisas, men det är oklart om den nya asylansökan hinner behandlas innan utvisningen verkställs.

– Jag anser att myndigheterna inte kan fatta asylbeslut enligt löpande band-principen. Jag har en god bild av polisen som jag gärna samarbetar med. Men i det här fallet anser jag att myndigheterna framskrider för hastigt och att de borde beakta den nya asylansökan, säger Kanala.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning