Kyrkans medlemsantal fortsätter sjunka – 56 000 utträdde under fjolåret

81 procent av kyrkans medlemmar anser att dop, bröllop och jordfästningar är en åtminstone ganska viktig orsak till att man vill tillhöra kyrkan. Bild: Pixabay

20-29-åringarna är flitigast på att lämna kyrkan. 30-39-åringarna gör däremot helt tvärtom.

I slutet av 2019 hörde nästintill 3,8 miljoner personer till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det innebär att 68,6 procent av finländarna nu hör till kyrkan. Ett år tidigare var motsvarande siffra 69,7 procent.

Totalt valde 56 000 finländare att träda ut ur kyrkan under 2019. 16 200 gjorde det motsatta och skrev i stället in sig i kyrkan under fjolåret.

Att lämna kyrkan är vanligast bland personer i åldern 20–29 år. 32 procent av de utträdda hörde till den åldersgruppen. De flesta som väljer att lämna kyrkan, omkring hälften av dem, gör det på grund av att de inte upplever sig som religiösa människor eller att de inte tror på Gud. För 40 procent var orsaken till utträde att man vill undvika kyrkoskatt eller att kyrkan som institution upplevs vara obetydlig.

Personer i åldern 30-39 år är i sin tur de som är ivrigast på att skriva in sig i kyrkan. Av dem som skrev in sig i kyrkan under fjolåret hörde 26 procent till den åldersgruppen.

Dop, bröllop och begravning leder till medlemskap

Av Kyrkans forskningscentrals gallupundersökning framgår att de vanligaste orsakerna till att finländare väljer att höra till kyrkan är de olika förrättningarna och traditionerna som man kopplar samman med kyrkan.

Omkring 8 av 10 anser att dop, bröllop och jordfästningar är en åtminstone ganska viktig orsak till att man hör till kyrkan. Omkring en tredjedel av kyrkans medlemmar anser också att den kristna traditionen i samband med kyrkliga helger är viktig och gör att den gör att man vill tillhöra kyrkan.

Tidigare har kyrkans hjälparbete lyfts upp som en av de viktigaste orsakerna till ens medlemskap i kyrkan, men nu anser enbart hälften av de som deltog i undersökningen att kyrkans hjälparbete är en huvudorsak till medlemskapet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning