Kyrkans investeringar ska gynna medmänniskorna

Kyrkan skall aldrig och inte i någon form placera i fonder eller aktier för bolag som har att göra med vapentillverkning.

Biskop Björn Vikström bemöter (HBL 3.1) mitt tidigare inlägg (HBL (29.12.2017) om kyrkans investeringar och placeringar som jag anser att inte tål prövning och granskning utifrån Jesu budskap och påbud och jag preciserade mig så noggrant som möjligt.

Vikström vill formulera det så att jag anklagar kyrkan för detta och har gjort det i debatten under flera år och att det vore fruktansvärt om det skulle stämma att kyrkan understöder bland annat vapenindustrin. Han försöker underminera det uppdrag jag är vald till och som kyrkolagen kräver av mig.

Jag har aldrig framfört något i denna debatt som inte stämmer med verifierbara fakta och jag hänvisade till att kyrkan bekräftat de fakta jag framförde om fondplaceringarna. Därtill beskrev jag ett upprörande fall som just nu är aktuellt om kyrkans girighet och som det förts livlig kritisk debatt om i ett flertal sammanhang. Det vill Vikström inte alls beröra.

Som tidigare slingrar Vikström sig om kyrkans placeringar i fonder och börsaktier. Och jag upprepar att det inte finns någon ursäkt för kyrkan att provocera mot Jesu klara och entydiga budskap och påbud. Kyrkan skall aldrig och inte i någon form placera i fonder eller aktier för bolag som har att göra med vapentillverkning, med att utnyttja och exploatera barnarbetskraft och annan arbetskraft, med bolag som samarbetar med skräckregimer som förtrycker, torterar och dödar människor för deras åsikter, tro, mänskliga egenskaper och mänskliga rättigheter.

Kyrkan skall inte provocera mot och förneka Jesu budskap och påbud. Kyrkan ska vara lyhörd då dess församlingsmedlemmar hårt kritiserar kyrkans fördömbara handlingssätt.

Vi kan ta ett konkret exempel då många krävde att kyrkan ska ta bort sina börsaktier från en skogskoncern som i sin vinstjakt utplånade en hel ort och förorsakade massarbetslöshet med alla förödande följder. Men kyrkan ställde vinstjakten framför mänskliga aspekter och behöll de lukrativa börsplaceringarna.

Vikström hänvisar till att det är svårt att veta vad placeringsfonder fattar för beslut. Lösningen är enkel för kyrkan skall därför inte alls anlita sådana placeringsfonder då den inte kan veta vad dessa sysslar med. Vidare hänvisar han till att kyrkan hjälper via Finska missionssällskapet och u-landshjälp, men jag skrev om att kyrkan samlar på sig för mycket jordiska tillgångar som den inte alls behöver för sin verksamhet. Och jämförde med att tiotusentals barn varje dag dör i hunger och i brist på billiga vaccinationer. Och hävdade att svaret är enkelt vad Jesus skulle prioritera i att rädda dessa barn eller investera i överflödiga tillgångar som kyrkan inte kan motivera.

I viss mån behöver kyrkan reservkapital men då skall investeringarna ske på det sätt att de gynnar medmänniskorna. Till exempel genom att ha hyresbostäder, seniorhus eller stödboenden riktade till de mest behövande.

Nu senast i HBL kritiserade jag hur kyrkan drabbar dem som bor i hus på Lövö på kyrkans arrendetomter och vilka svårigheter kyrkan försätter dem i. Som vi nu igen tydligt sett saknar kyrkan självkritik och vi kan utgå från att den fortsätter sitt provocerande handlingssätt med sina investeringar och placeringar.

Bo Holmberg ledamot i församlingsrådet, Karis-Pojo svenska församling, Karis

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46