Kyrkan placerar inte medvetet i vapenföretag

Bild: Wilfred Hildonen

Det som är en utmaning är att företag i dag äger varandra i kors och även via andra investmentbolag, vilket i praktiken gör det oerhört svårt att uppnå hundraprocentig transparens.