Kyrkan och nationalistisk populism

Bild: HBL

Det är ett välkänt faktum att nationalistiska populister på olika håll har försökt kapa kristendomen för sina egna intressen.

Tack till Nora Hämäläinen för en utmärkt artikel (HBL 1.12). med rubriken "En kristen nation?". Hon fäster uppmärksamhet vid hur vissa politiker försöker plocka enkla poäng genom att framställa sig sj...