Kvotering behövs i jämställdhetsarbetet

LP Salos spelare firar en poäng i volleybollsmatchen mot det turkiska laget Eczacibasi Istanbul. Bild: Ville Vuorinen/Lehtikuva

Projektet På samma linje arbetar för att höja idrottsklubbarnas kompetens inom jämställdhetsfrågor och för att ge stöd åt kvinnor som arbetar inom idrotten.

Förra och den här veckan arrangerades seminariet "Kvinnlig kraft i idrotten" – ett samarbete mellan projekten På samma linje och Coacha som en kvinna. Under seminarierna som arrangerades i Åbo och i Helsingfors fick deltagarna från lokala idrottsföreningar och förbund fundera på och diskutera kring jämställdhet och komma på innovativa lösningar för att öka mångfalden i sina respektive verksamheter.

Tidigare har man arrangerat motsvarande seminarium i Österbotten.

Deltagarna diskuterade hur viktigt det är att ha både kvinnor och män i styrelser och hur verksamheten ska vara jämställd på alla plan och nivåer.

– Det är tyvärr främst kvinnor som deltar i de här seminarierna och man undrar var alla män är, säger Anne Ahlefelt, projektledare för På samma linje.

Projektet, som är ett sektoröverskridande samarbete mellan Föreningen Luckan r.f. och Finlands Svenska Idrott, finansieras av ESF via NTM-centralen i Norra Österbotten samt av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder.

– Kvinnor i idrottsvärlden kan vara rätt ensamma och de anammar lätt den manliga rollen. Vi försöker stötta kvinnorna och också hjälpa männen förstå varför det är viktigt att ha kvinnor med i ledande roller och en jämställd verksamhet, säger Tarja Krum, projektkoordinator för På samma linje.

Krum och Ahlefelt säger att jämställdhet inom idrotten är ett känsligt ämne och att det finns en viss inbyggd rädsla ute på fältet.

– Viljan att jobba för en mer jämställd idrottsvärld finns men det finns också en viss rädsla då saker ändras. Folk bygger upp hotbilder då den egna positionen känns hotad, säger Krum.

På samma linje vill provocera tankegångarna för att rubba de gamla strukturerna som styr idrotten.

– Det förs diskussioner om det här överallt där det idrottas och attityderna förändras hela tiden då vi får en större mångfald runt borden, säger Ahlefelt.

Varför är mångfalden och jämställdheten inom idrotten så viktig?

– Verksamheten blir trång om alla ser likadana ut. Vill en förening vara modern och attraktiv och överleva måste den jobba för jämställdhet och ifrågasätta gällande normer, säger Ahlefelt.

Krum och Ahlefelt säger att föreningsvärlden måste förändras, utvecklas och blir mer jämställd.

– Ett sätt att få i gång förändring är att använda sig av kvotering då man rekryterar. Ofta är det kvinnor som motsätter sig könskvoter och jag kan förstå att det kan kännas obekvämt att veta att man kvoterats in på en post. Men det är en rädsla vi måste komma ifrån, säger Ahlefelt.

– Kvotering kan vara enda chansen att visa att man är minst lika kompetent som männen och då är det inget dåligt sätt att komma in i verksamheten. Sedan gäller det ju alltid för de invalda att visa att de är tillräckligt bra. Om inte så väljs någon annan in vid följande val.

Idrottsklubbar som vill jobba kring jämställdhetsfrågorna kan få hjälp av projektet På samma linje under det kommande året. På samma linje kan bland annat hjälpa med att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan, introducera olika metoder och verktyg och ordna föreläsningar och workshops.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning