Kvinnorna kommer, släpp fram dem!

Maria Ohisalo t.v. och Sanna Marin är frontfigurer i sina partier. Bild: Markku Ulander

Långsamt har den länge så mansdominerade politiken blivit mer jämställd och ett slutligt kvinnogenombrott är nära.

Riksdagsvalet var en framgång för kvinnorna som fick 94 platser, klart fler än någonsin tidigare. Om trenden håller i sig kan det om fyra år för första gången bli kvinnlig majoritet i vår riksda...