Kvinnoorganisationerna gillar FFC-modellen om familjeledigheter

Kvinnoorganisationer i samarbete (Nytkis) tar med glädje emot FFC:s reformförslag för familjeledigheterna.

Nytkis tycker att målet ska vara en jämnare fördelning av familjeledigheterna och att fördelningen mer ska ta hänsyn till familjernas behov.

Nytkis anser att FFC-modellen tar hänsyn till olika slags familjer såsom ombildade familjer och särföräldrar.

FFC presenterade förra veckan en modell där vårdpenningen på sex månader delas jämnt mellan föräldrarna. Föräldrapenningen på tolv månader skulle gå att dela jämnt men en del kan också ges till en av föräldrarna.

Männen använder i huvudsak endast de ledigheter som utsetts för dem och använder nästan inte alls möjligheten att dela familjeledigheten med mamman.

Nytkis påpekar att FFC ändå föreslår betydligt kortare familjeledigheter än vad de är i dag.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46