Kvinnoorganisationerna gillar FFC-modellen om familjeledigheter

Kvinnoorganisationer i samarbete (Nytkis) tar med glädje emot FFC:s reformförslag för familjeledigheterna.

Nytkis tycker att målet ska vara en jämnare fördelning av familjeledigheterna och att fördelningen mer ska ta hänsyn till familjernas behov.

Nytkis anser att FFC-modellen tar hänsyn till olika slags familjer såsom ombildade familjer och särföräldrar.

FFC presenterade förra veckan en modell där vårdpenningen på sex månader delas jämnt mellan föräldrarna. Föräldrapenningen på tolv månader skulle gå att dela jämnt men en del kan också ges till en av föräldrarna.

Männen använder i huvudsak endast de ledigheter som utsetts för dem och använder nästan inte alls möjligheten att dela familjeledigheten med mamman.

Nytkis påpekar att FFC ändå föreslår betydligt kortare familjeledigheter än vad de är i dag.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00