Kvinnomajoritet bland SFP:s och De grönas kandidater

I den riksdag vars valperiod löper ut inom kort är 41,5 procent av ledamöterna kvinnor. Bild: HBL-arkiv/Kristoffer Åberg

Svenska folkpartiet ställer för första gången upp fler kvinnor än män i riksdagsvalet. Hos De gröna är kvinnodominansen tydlig som vanligt.

Svenska folkpartiet går till riksdagsval med 98 kandidater i nio valkretsar, fler än någonsin tidigare i modern tid. Partisekreteraren Fredrik Guseff kallar kandidatbuketten "fullkomlig".– Vi har en j...