Kvinnokliniken inviger 26 nya familjerum – bättre möjlighet för maken att närvara efter förlossningen

Så här ser Kvinnoklinikens nya familjerum ut. Bild: HUS/Matti Snellman

Ombyggnaden av två BB-avdelningar på Kvinnokliniken har slutförts. Antalet familjerum fördubblas.

Tidigare har främst förstföderskor placerats i familjerummen, men sannolikheten att också omföderskor och kvinnor som förlösts genom kejsarsnitt får ett familjerum är nu större i och med utbyggnaden. Det skriver Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) i ett pressmeddelade.

Det händer allt oftare att föderskor önskar att maken eller makan ska kunna övernatta på sjukhuset så att båda föräldrarna tillsammans kan bekanta sig med den nya familjemedlemmen.

– Tack vare familjerummen kan båda föräldrarna på ett likvärdigt sätt skapa ett förhållande med babyn. Den nyblivna mamman och maken eller makan får samma handledning i babyskötsel, säger överskötare Katja Koskinen i pressmeddelandet.

Utöver mammans och den nyföddas bäddar finns också en väggmonterad extra bädd, dusch och toalett i familjerummen. Maken, makan eller en stödperson betalar samma vårddagsavgift som föderskorna för att bo på sjukhuset. Måltiderna ingår i rumspriset.

– Kvinnokliniken har cirka 60 vårdplatser för förlösta kvinnor, och av dessa har 25 funnits i familjerummen. Dessa rum kommer fortfarande att användas, vilket betyder att det i fortsättningen finns mer än 50 familjerum. Nu finns det således en möjlighet för nästan alla förlösta kvinnor att få sällskap av sin make eller maka eller en stödperson under hela vårdperioden, säger Koskinen.

Ombyggnaden av de olika delarna av Kvinnokliniken har redan pågått i några år. För tillfället renoveras delar av plan 3 och 4. HUS beräknar att denna ombyggnad kommer att slutföras vid utgången av 2020.

Nu kan nästan alla förlösta kvinnor ha sin make, maka eller en stödperson i samma rum på sjukhuset under hela vårdperioden efter födseln. Bild: HUS/Matti Snellman

De nya rummen har en extra bädd samt egen dusch och toalett. Bild: HUS/Matti Snellman

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning