Kvinnliga präster firas i mars

Prästen Hanna Eisentraut-Söderström i en arkivbild från 2014.Bild: KSF Media/Arkiv/Kristoffer Åberg

På tisdag den 6 mars har det förflutit 30 år sedan de första kvinnliga prästerna vigdes i Finland. Kyrkan ordnar på söndagen en lång rad mässor runtom i landet till åminnelse av jubileumsåret.

Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnliga präster fattades redan 1986, men det var först två år senare som de första kvinnliga prästerna vigdes till sina ämbeten.

Kvinnornas andel av prästerskapet har vuxit stadigt. Av de präster som har vigts under 2000-talet har största delen varit kvinnor. Av de präster som tjänstgör i församlingar eller andra kyrkliga uppdrag är knappt hälften kvinnor, uppger Kyrkostyrelsen och tidningen Seurakuntalainen.

I ledande prästämbeten är det fortfarande patriarkatet som styr. Endast 20 procent av alla kyrkoherdar i Finland är kvinnor. Irja Askola, som tjänstgjorde som biskop i Helsingfors kyrkliga samfällighet, är hittills den enda kvinna som har verkat som biskop i Finland.

Kvinnoprästfrågan delar fortfarande den evangelisk-lutherska kyrkan i två läger. En enkät från 2015 visade att omkring fem procent av kyrkans medlemmar och anställda motsätter sig kvinnliga präster. Bland församlingsrådens medlemmar är det 9 procent som inte godkänner kvinnliga präster.

Borgå stift och Finlands svenska prästförbund firar jubileumsåret den 10-11 mars med paneldiskussion, festmässa och mottagning på biskopsgården i Borgå. Festtalet hålls av biskop emeritus Caroline Krook från Sverige.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00