Kvinnliga och manliga beväringar ska sova tillsammans

Det blir blandade kön i stugorna under militärtjänstgöringen från och med nästa år. Försöket bygger på frivillighet. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Män och kvinnor som gör militärtjänst ska kunna inkvarteras i samma stugor i garnisonerna från och med nästa år. Försöket bygger på frivillighet.

Enligt nuvarande praxis övernattar manliga och kvinnliga beväringar i gemensamma utrymmen endast i samband med terrängövningar och fartygstjänst.

Försvarsministeriets pilotförsök genomförs i kasernförhållanden under en viss tid och i vissa truppförband.

Enligt opinionsundersökningar som har gjorts bland beväringarna upplever kvinnliga beväringar inte samma gruppsammanhållning när de inkvarteras i sina egna stugor.

Försvarsministeriet tror också att en gemensam inkvartering förbättrar informationsgången och möjliggör en effektivare användning av Försvarsmaktens utrymmen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning