Kvinnan, köket och Sovjetunionens skugga över Estland

Jobb, jobb. Den gemensamma nämnaren för kvinnorna i Jaana Kokkos film tycks vara varje försöken att fly det ofrånkomliga hem- och köksarbete som väntar dem vid dagens slut. “Ideallivet spelar ingen roll. Det är bara jobb, jobb, jobb”, säger Ludmilla Akulina.Bild: Jaana Kokko

Filmen Haven / Satama är det centrala verket i Jaana Kokkos utställning. En medryckande upplevelse, skriver Helen Korpak.