Kvarlevor och berättelser

Ett lands historia är inte alltid detsamma som folkets.