"Kvaliteten på asylbesluten klart sämre"

Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Migrationsverket kommer antagligen att få ta om allt fler asylbeslut efter att de passerat förvaltningsdomstolarna. Det bedömer Flyktingrådgivningens ledande jurist Marjaana Laine. På Flyktingrådgivningen har man lagt märke till att kvaliteten på asylbesluten försämrats.