Kunnig och entusiasmerande biografi över mångsidig Westermarck

Helena Westermarcks naturalistiska tavla Strykerskorna ("En viktig fråga") som föreställer två tjänsteflickor i arbete blev både prisbelönad och utskälld som “strykful”. Bild: Pressbild

Helena Westermarck (1857–1938) var bildkonstnär, författare, journalist och konstkritiker. Arne Toftegaard Pedersen skildrar henne i helfigur, men som litteraturvetare ägnar han naturligt nog störst uppmärksamhet åt hennes författarskap.

Biografi

Arne Toftegaard Pedersen

Helena Westermarck. Intellektets idoga arbetare

SFV:s biografiserie 2016

Hon är ung, håret har hon i en stram knut men ett par försiktiga lockar faller ner i pannan. Hon möter läsaren med en blick som är uppmärksam, intelligent, kanske rentav nyfiken men samtidigt reserverad, munnen är oleende men mjuk. Det är ett genialt val av fotografi Arne Toftegaard Pedersen – eller hans förlag, Svenska folkskolans vänner – har gjort till pärmen på hans biografi över Helena Westermarck: den fångar en hel del av det motsägelsefulla i hennes personlighet.

Mångsidig

Helena Westermarck (1857–1938) var en alldeles ovanligt mångsidig person. Hon hörde till den generation kvinnliga målare som vallfärdade till Paris på 1870-talet och hon knöt varaktiga vänskapsband med kollegerna, bland dem Helene Schjerfbeck och Maria Wiik. Hennes naturalistiska tavla Strykerskorna som föreställer två tjänsteflickor i arbete blev både prisbelönad och utskälld som "strykful". Hon blev också kritiker och författare – en författare som i romanform gestaltade såväl Finlands historia som samtidens politiska och samhälleliga strävanden ur kvinnors synvinkel. Hon arbetade för kvinnlig rösträtt, hon var redaktör för kvinnoföreningen Unionens tidskrift Nutid, hon engagerade sig starkt för sociala frågor och trots att hon själv förblev ogift ägnade hon äktenskapslagstiftning och barns rättigheter ett särskilt intresse.

Hon var patriot – hon tog aktivt del i ofärdsårens kamp för fosterlandet, hon trodde fullt och fast på finländarna som ett folk med två språk – men hon var samtidigt en kosmopolit som ivrigt följde med vad som hände i andra delar av världen, också avlägsna sådana.

Hon var inte en person som gjorde väsen av sig, sitt innersta var hon förtegen om och i dag är hon så gott som bortglömd. Att hon var bildkonstnär tycks man ha hunnit glömma redan 1934 när hon efter en lång paus igen ställde ut: "Att vi äga en så duktig målarinna som denna ana icke Finlands folk", utbrast en förvånad konstnärskollega vid vernissagen. När man inhämtar att hon då prisades framför allt för att vara "sund" är det inte utan att man får associationer till Nazitysklands konstsmak.

Kunnande och entusiasm

Toftegaard Pedersen skildrar henne i helfigur men som litteraturvetare ägnar han naturligt nog störst uppmärksamhet åt hennes författarskap, framför allt åt hennes trilogi Tecken och minnesskrift från adertonhundratalet (1900–1910) vars huvudperson, den starka fru Ulrika, han skildrar med en nästan förälskad inlevelse.

Jag har själv skrivit om Helena Westermarcks romaner och funnit dem läsvärda, inte minst som tidsbilder, men fullt så beundrande som Toftegaard Pedersen har jag inte varit och kan inte övertalas till att bli. Jag kan inte se annat än att här finns en hel del tidstypiska, ibland påfallande melodramatiska klichéer – också när det gäller gestaltningen av ett tema som särskilt betonas, nämligen den stora passionen.

Ändå imponeras man av Toftegaards kunnande och stimuleras av hans entusiasm. Vad man hade önskat honom är en aktiv redaktör. Här finns en del språkfel och upprepningar – det blir väl många gånger man får höra hur arbetsam Westermarck var – och man frågar sig också om inte ett och annat innehållsreferat hade kunnat förkortas. Jag har ingalunda läst alla titlarna i serien men det förefaller mig att svaga redaktörsinsatser är ett återkommande problem när det gäller SFV:s i och för sig högst förtjänstfulla serie. Ibland är man helt enkelt osäker på vilken publik böckerna är tänkta för. Här har man nu en rad duktiga skribenter som, vad jag förstår, inte utför beställningsarbeten utan skriver om personer som verkligen berör dem och så underlåter man att erbjuda bollplank och hjälp med finputsningen. Det är verkligen synd.

Merete Mazzarella Författare

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning