Kunde sex timmars arbetsdag rädda social- och hälsovårdsbranschen?

Vi måste minnas att tanken om åtta timmars arbetsdag fem gånger i veckan en gång i tiderna också har känts naiv och utopisk.

Helsingfors har i åratal haft svårigheter med att rekrytera personal till social- och hälsovårdsbranschen. Arbetet i branschen är tufft och bristen på arbetskraft har ökat arbetsbördan ytterligare. Det här ser man bland annat i antalet sjukskrivna. Staden förlorar kompetent arbetskraft dagligen och har svårt att locka nya unga till branschen. Det här drabbar varje stadsbo, men speciellt dem som är i behov av vård och omsorg.

Om vi under de kommande åren inte har råd att höja lönen markant inom social- och hälsovårdsbranschen, men ändå vill garantera högkvalitativ vård också i framtiden, kunde en förkortning av arbetsdagen vara ett alternativ. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön har testats i exempelvis Sverige och den har visat sig ha en positiv effekt på vårdpersonalens välmående. Liknande resultat har erhållits från ett försök som genomfördes i Finland på 1990-talet. Förutom att välmåendet ökade resulterade kortare arbetsdagar i ökad produktivitet, färre sjukfrånvaron och fler arbetstillfällen.

Visst skulle det här kosta en hel del inledningsvis, men staden skulle kanske komma enklare undan om den sänkte arbetstiden för de anställda i stället för att betala höga kostnader för arbetslösa, stafettpersonal, sjukskrivningar och rehabiliteringsfall? Om det är något som skulle bli dyrt är det skräckscenariot där vi inte kan garantera vård till alla våra invånare.

Vi måste minnas att tanken om åtta timmars arbetsdag fem gånger i veckan en gång i tiderna också har känts naiv och utopisk. Det att arbetslivet förändras och att det krävs nya lösningar erkänner Helsingfors också i sin stadsstrategi. Sex timmars arbetsdagar inom social- och hälsovården är värda att testa för att kunna utvärdera effekten. Alla vinner på att personalen i social- och hälsovårdsbranschen inte bränner ut sig.

Emmi Piippo, ordförande, Svensk Ungdom i Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning