Åklagaren: Rektorn borde ha anmält läraren – åtalas för brott mot tjänsteplikt

Den tidigare rektorn vid Hoplaxskolan t.v. i rätten vid sidan av sin advokat. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Den dåvarande rektorn för Hoplaxskolan var enligt åklagaren skyldig att polisanmäla läraren som senare dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. På så sätt kunde lärarens handlingar ha stoppats. Rektorn bestrider åtalet.

Läraren dömdes i mitten av december till ett och ett halvt år villkorligt fängelse i nio fall av sexuellt utnyttjande av barn. Det handlar om chattar med sexuellt innehåll och bilder utanför skoltid samt beröring under lektioner.

Den dåvarande rektorn i skolan i Helsingfors är åtalad för brott mot tjänsteplikt. Ärendet behandlades i Helsingfors tingsrätt under fredagen.

Enligt åtalet har rektorn uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt eftersom hon undanlåtit att göra en polisanmälan vilket barnskyddslagen stadgar. Det här trots att rektorn "på grund av omständigheter som hon fått kännedom om i sin uppgift haft skäl att misstänka att ett barn i skolan utsatts för en gärning som är straffbar som sexualbrott", som åtalet lyder.

Åklagaren Elisabeth Stenman-Haltia menar att en anmälan kunde ha hindrat läraren från att fortsätta med chattandet.

Rektorn tilldelade läraren en varning hösten 2014 efter att rektorn fått kännedom om att läraren chattat med en elev som var under 16 år. I chatten ingick bilder och läraren frågade eleven bland annat om han var "kvällskåt" och fortsatt med "då e de bara att göra någo åt den saken".

Läraren ska ha varit mycket ångerfull i det samtal som rektorn förde med honom i samband med att varningen gavs. Enligt domen från Helsingfors tingsrätt återupptog mannen ändå sitt agerande hösten 2015 och det upphörde först våren 2017 då ärendet blev en polissak och han greps under skoldagen.

Fallet började rullas upp då en kurator vid en annan skola hade kontaktat Hoplaxskolans kurator om bilder som en elev, som hörde till samma åldersgrupp, hade fått. Det var från den andra skolan som polisanmälan gjordes.

Rektorn: Gjorde som fått råd

Rektorn bestrider åtalet. Rektorn hänvisar bland annat till att hon kontaktat stadens jurist som gett beskedet att en varning är en ändamålsenlig påföljd.

Rektorns försvarsadvokat Lena Mitts säger i rätten att det i inget skede i korrespondensen mellan rektorn och juristen varit tal om att läraren skulle sägas upp, och menar att en polisanmälan inte är "en naturlig koppling" till enbart en varning.

Chatten har enligt rektorns eller juristens uppfattning inte utgjort ett sexualbrott eller varit av väsentlig sexuell natur.

– Innehållet har varit olämpligt men inte brottsligt.

Mot stadens anvisningar

Åklagaren tolkar däremot korrespondensen mellan rektorn och juristen som att juristen uppmanat rektorn att anonymt kontakta polisen och stadens socialtjänst om polisanmälan och barnskyddsanmälan.

Elisabeth Stenman-Haltia hänvisar dessutom till ett cirkulärbrev som stadens utbildningsverk skickat till alla rektorer två år tidigare där det ingår anvisningar om hur skolledningen ska agera om det finns misstanke om sexualbrott: göra en polis- och en barnskyddsanmälan, och det även om eleven eller föräldrarna motsätter sig det.

Rektorn ska ha kontaktat eleven som läraren hade fört den chatt med som ledde till varningen. Föräldrarna ska ändå inte, enligt advokaten Mitts, velat "uppförstora saken".

Det finns också olika uppfattningar om rektorn känt till att även en bild på läraren, avklädd, hade ingått i chatten. Åklagaren menar att bilden funnits med men rektorn uppger att hon inte sett den utan enbart vetat om en bild som eleven skickat till läraren.

Chatten inleddes enligt rektorn på elevens initiativ. I tingsrättens dom mot läraren står det däremot att läraren fått eleven att skicka en bild på sig till läraren.

"Kan inte övervaka"

Advokaten säger att hon och rektorn sätter sin tilltro till att rätten inte förfaller till efterklokhet utan ser till den information som fanns då rektorn beslutade om varningen 2014. Åtalet mot läraren tre år senare gav en mer omfattande bild än vad hennes klient hade då, menar hon.

Mitts tog i rätten upp att en rektor är skyldig att behandla alla lika och att ingen enligt lagen får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning.

– Rektorn kan inte övervaka en homosexuell lärare på annat sätt än annan lärare.

Läraren är man och de nio offren pojkar.

"Väldigt allvarligt"

Enligt advokaten har rektorn inte förrän i december 2016 på nytt blivit kontaktad om att läraren skulle ha betett sig olämpligt. Då fanns det enligt rektorn heller inget konkret att gå på.

I rätten hördes ändå ett vittne som berättade att hon och några andra direktionsmedlemmar på deras initiativ hade haft ett möte med rektorn redan våren 2015. Det här efter att en förälder hade hört av sig och berättat om olämpliga bilder.

Enligt vittnet hade rektorn verkat ta det på allvar och sagt att hon för ärendet vidare, vilket inte skedde.

Ett annat vittne, likaså en förälder, hade våren 2017 i ett telefonsamtal med rektorn berättat om meddelanden som läraren skickat till elever. Rektorn ska då ha svarat att "läraren som är så hygglig svarar" på meddelanden som eleverna enligt henne skickade när de var på fest.

Föräldern hade också tagit upp att läraren under lektioner masserat elever.

– Jag vidhöll att det jag hört är väldigt allvarligt.

Straffet för brott mot tjänsteplikt är böter eller fängelse i högst ett år. Rektorn är också åtalad sekundärt för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Straffet för det är varning eller böter.

Den åtalade rektorn är nu rektor i Vanda.

Rättegången fortsätter, och förs delvis bakom stängda dörrar.

Domen mot läraren har inte vunnit laga kraft och kan ännu överklagas.

Artikeln har uppdaterats under dagen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning