Kulturknutte eller utbildningsexpert – vem lägger vantarna på Kulturfondens slantar?

Posten är en av de viktigaste i Svenskfinland. Jag kommer inte nu att säga om jag söker tjänsten, men jag har inget emot att mitt namn nämns i sammanhanget. Martina Harms-Aalto, verksamhetsledare för Finlandssvenskt samarbetsforum. Bild: HBL-arkiv/Evy Nickström

Svenska kulturfondens jakt på ny verkställande direktör är i full gång och den stora frågan är om fondens framöver ska ledas av en samhällskännare eller kulturexpert.

Förra veckoslutet publicerade Svenska kulturfonden sin annons om att man anställer en ny vd efter Leif Jakobsson vars förordnande löper ut i maj. Av annonsen framgår att fonden är på jakt efter en vd med högre högskoleexamen och dokumenterad god ledarskapserfarenhet. Personen ska vara förtrogen med det finländska samhället och ha bred kunskap om och intresse för utbildning och kultur i hela Svenskfinland.

De som känner sig manade att söka posten eller har synpunkter på den kommande vd:n har naturligtvis redan studerat platsannonsen med förstoringsglas. Fonden som grundades 1908 av Svenska Folkpartiet delar varje år ut cirka 36 miljoner euro till utbildning, kultur och annan samhällelig verksamhet på svenska i Finland.

"Avsaknad av insikter om det finlandssvenska"

– Jag blev glad över annonsen eftersom det förefaller som om man den här gången har en ambition att styra fonden i en lite mer allmänfinlandssvensk riktning. De senaste åren har det varit alltför mycket betoning på vissa smala kulturområden och en viss avsaknad av insikter i allmänna finlandssvenska frågor och utbildningsfrågor som ur ett kulturautonomt perspektiv är helt avgörande och som borde vara Kulturfondens huvudfokus, lyder en kommentar av en person väl förtrogen med såväl fondens arbete som SFP:s innersta krets.

Jag har ännu inte tagit ställning, men för en person som har jobbat med finlandssvenska frågor i hela sitt liv är det givetvis en mycket intressant post. Johan Johansson, direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Bild: Tor Wennström

HBL har talat med flera personer med SFP-anknytning som vittnar om samma sak: Det finns ett visst missnöje över att de två senaste fonddirektörerna Berndt Arell och Leif Jakobsson, har varit utpräglade företrädare för kulturfältet snarare än samhällskännare, vilket enligt kritikerna ska ha resulterat i en del missar, till exempel en oförmåga att hantera tvister på utbildningssidan. Ett skräckexempel som förs fram är det misslyckade försöket att slå ihop yrkeshögskolorna Arcada och Novia.

Jag har inga kommentarer. Astrid Thors, tidigare minister och riksdagsledamot. Bild: LEHTIKUVA / KRISTIINA LEHTO

Biaudet söker inte jobbet på nytt

Då fonden 2009 fastnade för Berndt Arell fanns Eva Biaudet med bland finalisterna. Orsaken till att hon på slutet brädades av Arell ska ha varit att hon ställde väl hårda villkor och förbehåll för sin anställning.

Nu säger Biaudet att hon inte tänker söka posten och menar att hennes tåg gick förra gången.

Det har även antagits att Kulturfondens ordförande, riksdagsledamoten Stefan Wallin, själv skulle ha varit intresserad av tjänsten, men redan förra veckan avfärdade han de ryktena med att säga att han inte vore kontaktperson i platsannonsen ifall så vore fallet.

Min bakgrund och profil skulle passa för uppdraget. Birgitta Forsström, direktör för Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Bild: HBL-arkiv / nina ahtola

Nygård-Fagerudd inte längre intresserad

Ordföranden för Svenska folkskolans vänner, musikmagistern och journalisten Wivan Nygård-Fagerudd har tidigare låtit förstå att fonddirektörsjobbet kan intressera henne. Men hon meddelar nu att hon inte kommer att söka jobbet. Spekulationer om att SFP genom direktörsvalet försöker stärka sin makt om fonden hoppas hon är rök utan eld.

– Det är viktigt att Svenska kulturfonden vårdar sitt förtroendekapital genom att i valet av ny direktör prioritera sakkunskap inom fondens kärnområden: utbildning och kultur. När man värnar om fondens integritet och verksamhetsförutsättningar som självständig sakkunnigorganisation är det i förlängningen en insättning också på partiets förtroendekonto, svarar Nygård-Fagerudd per mejl och säger att hon inte tänker skicka in någon ansökan.

Lobbyisten och tidigare statssekreteraren Marcus Rantalas namn kastas också fram som en presumtiv sökande, men då HBL ringer upp honom säger han att han kan avskrivas från listan och inte kommer att söka jobbet.

Johan Johansson överväger

En som däremot överväger är tidigare partisekreteraren Johan Johansson som i dag leder Kulturfondens fastighetsstiftelse. Till Johanssons fördel räknas att han var omtyckt som partisekreterare och är väl insatt i de finlandssvenska organisationerna. En eventuell svaghet är att han inte är någon utpräglad kulturexpert.

– Jag har ännu inte tagit ställning, men för en person som har jobbat med finlandssvenska frågor i hela sitt liv är det givetvis en mycket intressant post, säger Johansson.

En annan som likaså funderar är Martina Harms-Aalto, verksamhetsledare för föreningen Finlandssvenskt samarbetsforum.

– Posten är en av de viktigaste i Svenskfinland. Jag kommer inte nu att säga om jag söker tjänsten, men jag har inget emot att mitt namn nämns i sammanhanget, säger Harms-Aalto.

Jag har inte (hittills) planerat att söka posten. Thomas Forsström, marknadsföringschef för Svenska Teatern Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Yrkeshögskolan Novias tidigare prorektor och chef för forskning och utveckling, Birgitta Forsström, som i dag leder en organisation under Nordiska ministerrådet i Helsingfors tänker söka posten:

– Jag har arbetat mycket med både kultur och utbildning och har nätverk över hela Svenskfinland. När jag läste Kulturfondens annons tyckte jag att min bakgrund och profil skulle passa för uppdraget, säger Forsström som till utbildningen är ekonomie doktor.

– Jag vill inte göra det här till en kvinnofråga men jag tycker att det vore fräscht om man också kan vaska fram kvinnor för de tunga stiftelse- och fonduppdragen i Svenskfinland. Jag vill visa att det finns kvinnor med ambitioner och kunnande, säger Forsström.

Eva Biaudets make Thomas Forsström, tjänstledig marknadsföringschef från Svenska teatern, blir förvånad då HBL ringer upp och frågar om han är intresserad av jobbet. Han säger att han inte har planerat att söka tjänsten, men gör det på ett sätt som väcker frågetecken om han trots allt kan komma att söka.

Stockmanns fastighetsdirektör Björn Teir och Hanaholmens vd Gunvor Kronman som vardera betecknas som starka namn i sammanhanget, meddelar bägge att de inte har sådana planer.

Jag måste fundera på saken. Det är en väldigt viktig och central post i Svenskfinland. Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Thors kommenterar inte, Backman funderar

Tidigare riksdagsledamoten, ministern och minoritetsombudsman för OSSE, Astrid Thors, finns också med bland dem som nämns som potentiella kandidater. Thors sitter i dag på förtroendeuppdrag som kan vara meriterande i sammanhanget. Hon är medlem i Konstuniversitetets styrelse, ordförande för Pro Artibus och styrelsemedlem i Arcada.

– Jag har inga kommentarer, svarar Thors då HBL frågar om hon ska skicka in en ansökan.

En ytterligare potentiell kandidat för posten är Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla där hon jobbar med utbildning, dagvård, kultur och fritidsverksamhet, det vill säga frågor som alla står Kulturfonden nära.

– Jag måste fundera på saken. Det är en väldigt viktig och central post i Svenskfinland, lyder Backmans svar då HBL frågar henne om saken.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning