Kulturhistoriker har beskrivit äldre tiders marknader som karnevaler

"De förhållandevis informella möjligheterna till marknadshandel var en betydelsefull inkomstkälla för många."

Novellen "Kommers" skildrar nioåriga Edla som fått i uppdrag att ensam gå in till staden för att sälja liljekonvaljer. Edla tar plats på torget och sätter sig vid en trottoar där många människor...