Kulturfrilansarens stilla död – eller ett steg mot politisk förändring?

Förberedelser och planeringsskisser inför sändning av diskussionen Kulturen bär, som ordnades på Svenska Teatern i samarbete med Nationalteatern. Bild: Svenska Teatern

"Vi frilansare går redan på knä", säger skådespelaren, dansaren och performanskonstnären Geoffrey Erista, och tittar stint in i kameran. "Det jag önskar är bröd och skådespel: först bröd, ett ekonomiskt stöd från någon instans, utan produktionskrav", konstaterar skådespelaren Robert Enckell.

Svenska Teaterns och Nationalteaterns diskussionskväll Kulturen bär 17.3, väckte en hel del tankar, inte minst de korta, konkreta videohälsningarna från fältet.Frilansare i kulturbranschen har aldrig...