Kulturfondens mikrodonationer gör filantroper av privatpersoner

Kulturfondens mikrodonationer är ett nytt sätt att stödja kultur i skolor, på daghem, bibliotek och vårdhem, enligt Kulturfondens vd Sören Lillkung. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Nu är det möjligt för privatpersoner att sprida kulturglädje i daghem, skolor, bibliotek och vårdhem. Kulturfondens nya mikrodonationer möjliggör kulturprojekt för så lite som 20 euro.

Kulturfonden har lanserat en ny kampanj som gör det möjligt för till exempel privatpersoner och föreningar att donera pengar till kultur.

Till kampanjen "Något att tala med" hör en webbplats med en funktion där donatorn kan välja ändamål, region och summan som doneras. Därefter dirigeras donatorn till sin webbank.

– Kampanjen har två sidor, å ena sidan vill vi lyfta upp vikten av att få prata sitt modersmål, å den andra vill vi uppmärksamma donerandet, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Kulturfonden grundades 1908 av en grupp donatorer som var engagerade i det svenska språket i Finland. Senare har antalet donatorer ökat och i takt med dem har verksamheten också blivit större.

Det nya sättet att donera skiljer sig ändå från hur man gjorde tidigare. Tidigare har donerade medel lags till i Kulturfondens fonder och därefter har avkastningen använts för att stödja projekten. Med den nya tjänsten är det möjligt att stödja projekt direkt.

– Hundra procent av pengarna går direkt till ändamålet. Det innebär att donatorn genast ser hur donationen används, säger Lillkung.

Enligt Kulturfonden har det på fältet funnits intresse för att donera pengar direkt till ett utvalt ändamål. Med hjälp av kampanjen blir det möjligt för första gången.

Fakta

Något att tala med

Kampanjen ”Något att tala med” lyfter fram modersmålets betydelse.

Till kampanjen hör en tjänst som gör det lätt för privatpersoner att donera pengar till ett utvalt kulturprojekt i en viss region.

Till kampanjen hör också en webbplats med videor som belyser modersmålets betydelse.

I videorna uppträder bland andra konstnärerna Ylva Ekblad, Maija Hurme, Nicke Wulff, Nayab Ikram och Oskar Silén.

Webbplatsen och videorna är gjorda i samarbete med reklambyrån Hasan & Partners.

Webbplatsen finns på adressen donation.kulturfonden.fi.

Jobb och kultur

Ändamålen som donatorn får välja mellan är fyra och utgörs av Kulturfondens redan etablerade kulturpaket. Kulturpaketen erbjuder kultur i skolan, på daghem, bibliotek och vårdhem.

Ett typiskt kulturpaket består av att en skola ansöker om ett konstnärsbesök. Konstnären erbjuder därefter lämpligt program – föreläsningar eller workshoppar och får betalt av Kulturfonden.

– Vi har flera tjänstemän som jobbar med kulturpaketen, vilket innebär att de beviljas fortlöpande. Vanligtvis kommer beslutet inom ett par veckor, säger Lillkung.

Det är alltså fråga om ett samarbete som skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturtillfällen för både unga och äldre.

– Vi har haft en lång recession och i samband med den har finansieringen av basservice som kultur naggats i kanten. De som drabbas hårdast har varit just barn, ungdomar och äldre, säger Lillkung.

– Man kanske inte märker det när man fattar besluten, men vi som lever i minoriteter märker det lätt.

Summorna som man kan donera varierar mellan 20 och 1 000 euro. Ett typiskt kulturpaket kostar 500 euro. Mindre donationer slås ihop, vilket ger flexibilitet.

Donatorn får också själv välja om hans, hennes eller föreningens namn ska synas i samband med donationen.

Populär stödform

Under de senaste tio åren har Kulturfonden budgeterat 80 000–100 000 euro per år per kulturpaket. Med hjälp av donationerna kan den här verksamheten utvidgas.

– Svenska litteratursällskapet sköter som vanligt insamlingen. Vi har insamlingstillstånd till den 21 maj på fastlandet och sista juli på Åland. Därefter ska vi ansöka om förlängning, säger Lillkung.

I fjol beviljade Kulturfonden kulturpaket för drygt 285 000 euro, varav kultur i skolan stod för nästan hälften.

Tanken är att "mikrodonationerna" med tiden ska bli en etablerad form för att stödja kultur. Kulturfonden har traditionellt varit en föregångare i att införa nya tekniska lösningar i kulturarbetet.

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54